Top

ateliér Jaroš – Doucet

ateliér Jaroš – Doucet

CZ:

Smetáček s lopatkou

 

Studenti ZD řešili v prvním semestru dvě zadání. Prvním byl věšák / háček na šaty v libovolném materiálu. Druhým úkolem byl výrazně složitější reálný projekt smetáčku s lopatkou. Zdánlivě srozumitelná problematika sobě skrývala podstatné úkoly. Jasné vydefinování účelu – materiál/užití, vizuální spojení dvou funkčních částí – estetika, funkčnost – funkce. Studenti nebyli omezeni materiálově. Povinnost byla vytvořit model 1:1.

 

Kvůli háčkům se nikdo nevěšel, ale bohužel u smetáčku s lopatkami jsme s pár lidmi trochu zametli…

 

hodnocení poroty

Práce prvních ročníků bývají nejzajímavější. Studenti jakoby nemají co ztratit. Zadání bývají často velmi banální, nekladou nároky na komplexní uvažování. V případě prvního ročníku ústavu designu byli obě témata krásná. Bohužel v případě jedné poloviny pracující s mýdlem jsme postrádali citlivost k faktu, že se tvar mýdla v rámci jeho jepičího života se velmi proměňuje, a až absurdní  nepochopení jeho uložení na umyvadle. Atelier Jaroš oceňujeme za skvělé téma pro první ročník. Smetáček s lopatkou se běžně na trhu v esteticky hodnotné formě těžko shání. Je zde prostor pro seriózní výzkum užívání, hledání technologicky vhodné formy, vhodného materiálu. V neposlední řadě je objekt relativně jednoduše vyrobitelný 1:1 v plně funkční podobě. Máme radost, že mají studenti prvního ročníku takovouto příležitost se projevit.

 

 

 

EN:

 

During their first semester in the Design Basics class, students worked on two briefs. The first brief was to design a coat peg or hook in the material of their choice. The second project was significantly more complex as the aim was to design a dustpan and brush set in a realistic way. This deceptively simple problem lead to essential tasks. A clearly defined purpose – material/usage, visual connection of the two functional parts – aesthetics, functionality – function. Students were not limited by materials. A 1:1 model was required.
Nobody hung himself because of the hooks, but unfortunately a couple of people got swept away by the dustpans and brushes…