Top

ateliér Kraus a Čančík

ateliér Kraus a Čančík

* ocenění poroty

 

CZ:

(Nejen) bydlení pro Úvaly aneb charizma maloměstské periferie(?)

 

Úvaly, město v záPraží. Lokalita bývalého cukrovaru: obecní pozemky maloměstského brownfieldu obklopené dopravou, supermarketem, stavebninami, sklady, kůlnami, zelení… využité zatím jen dvojicí někdejších deputátnických bytovek. Zdánlivě místo bez charizmatu, bez výrazných vodítek. Studenti měli místo obydlet. Druh bydlení i jeho hustotu správně zvolit a obhájit. Zabývali jsme se stavitelstvím, řešili nudné praktické otázky: peníze, kapacity, materiály, technologie. Poznávali jsme, jak těžké je v takové realitě uhájit architekturu.

 

hodnocení poroty

Když vstoupíme do ateliéru Kraus & ČCančík jsme obklopeni instalací, která okamžitě navozuje pracovní atmosféru. Napadají nás asociace jako dílna nebo laboratoř. Instalace zdůrazňuje pracovní proces, metodiku a experiment.

 

U vstupu nacházíme shrnutí zadání. Studenti se zabývají (nejen) bydlením pro Úvaly. Téma je osvěživě všední současně se ale dotýká mnoha klíčových otázek. Studenti zkoumají různé možnosti bydlení na periferii, vztah soukromého s veřejným, propojení bydlení s prací, jak zacházet s rušnou silnicí a vyhodnocují své projekty i z ekonomického hlediska.

 

Na konstrukcích, které se hustě řadí nejen podél zdí, ale také jsou umístěny do prostoru, nacházíme sbírky rozmanitých artefaktů. Setkávají se zde velkoformátové koláže, plány, výkresy detailů, cenové kalkulace, situační modely ale i vzorky fasád v měřítku 1:1 a další objekty, které slouží k vysvětlení konceptu, které se nacházejí na hranici k plastice. Téměř obsesivní shromáždění exponátů svědčí o intenzivní a mnohovrstvé práci studentů. K zadání přistupují z mnoha úhlů pohledu a projekt řeší v mnoha měřítkách. Tyto jednotlivé obsahové vrstvy ve studentských pracích nakonec splývají do atmosféricky hustých a komplexních vizí pro zadané místo.

 

Studentům trochu závidím.

 

EN:

(Not Only) Housing for Úvaly or the Charisma of a Small Town Periphery (?)

Úvaly, a town ‘beyond-Prague’. Area of a former sugar factory: municipal land of a small-town brownfield surrounded by traffic, a supermarket, a building supply store, warehouses, sheds, greenery… so far only used for two block of flats of social housing. Seemingly a place with no charisma, with no special direction.

Students were supposed to “inhabit” the location. To choose and defend the right kind of housing and the right density. We dealt with engineering, tried to solve “boring” practical questions: financing, resources, materials, technology. We learnt how difficult it is to defend architecture in such a reality.