Top

Dymeš + Peľák

Dymeš + Peľák

CZ:

Žebřík

 

ateliér Karel

 

1 Světelná instalace.

 

40 linek – 40 let fakulty.

 

Barvy v gradinetu – svět v dění.

 

Konflikt fakulty a studenta.

 

Nenásilnost.

 

12 metrů světla.

 

Studentský projekt.

 

hodnocení poroty

Citát „Nemáš-li sil, abys hořel a šířil světlo, aspoň nezacloňuj“ v ateliéru Mariana Karla, spolu s dalšími texty rozhozenými po budově, mě zaujal a vzbudil několik otázek, pro koho je určen? Pro studenty? Pedagogy? Návštěvníky? Pro mě? Vyzývavý, arogantní, ale rozhodně vzbuzující očekávání, co bude v tom ateliéru a nejen tam. Přesto práce dvou studentů z Ateliéru Karel působila smířlivě, citlivě a jemně, ale i konceptuálně dramaticky. Jak dotyční studenti informují v uvozujícím textu instalace má vzbuzovat loajalitu vůči fakultě. (40 horizontálních linek – 40 let samostatného provozu FA ČVUT). Právě díky perfektnímu zvládnutí detailů, programování a čistotou provedení, světlo měnící svou barvu a rytmus na čisté šedé betonové stěně dokonale vyzní! Určitě má ambice stát se dlouhodobě trvající instalací. Vzbuzuje silné pozitivní emoce a nasazuje tak pomyslnou a vlastně i viditelnou laťku pro příští studentské práce. Toto je „žebřík“ po kterém se stoupá nahoru!

 

 

EN:

Ladder

 

1 Light Installation.

 

40 lines – 40 years of faculty.

 

Color gradient – the world in action.

 

A conflict between the student and the faculty.

 

Subtleness.

 

12 meters of light.

 

Student project.