Top

Křížková

Křížková

CZ:

Fixace na vinné sklenky pro zrakově postižené

ateliér Fišer & Nezpěváková

 

Porcelánový projekt vznikl v zimním semestru v ateliéru Fišer/Nezpěváková, pod odborným vedením docenta Pavla Jarkovského. Fixace na šest vinných sklenek je určena k tomu, aby zrakově postiženým zajistila stabilitu sklenic při letmém zavadění. Zároveň by měla také pomáhat definovat pozici na stole. Fixace je navržena co nejuniverzálněji pro největší průměr základny sklenky 80 mm.

 

Pro rozlišení jednotlivých sklenic je porcelánový stojan opatřen rozlišovacími body po levé nebo pravé straně každého z otvorů. Body jsou tvořeny jedním až třemi výstupky z odlišného materiálu. Otvor uprostřed není přímo určen pro stabilizaci, slouží spíše jako odlehčení s možností vložení lahve nebo misky.

 

Výhodou porcelánu je jeho hygieničnost i dostatečná váha plného střepu.

 

 

EN:

Wine glasses holder for visually impaired people

studio Fišer & Nezpěváková
My project was created under the leadership of Mr. Pavel Jarkovský in the design studio Fišer/Nezpěváková during the winter semester. The holder for six wine glasses is supposed to hold glasses for visually impaired people, so they won’t spill the content, if they accidentally touch the glass. Furthermore, the holder should determine the position of the glass on the table. Holder is designed to be as universal as possible with the largest base of the wine glass 80mm.

 

To distinguish individual glass, the porcelain stand si equipped with differentiate marks which are located on the left/right side of each hole. These marks consist of one to three points made from the different material. The center hole in the stand is not exactly designed to stabilize, but to make the whole product less heavy and in addition, it creates space suitable for bottle or small bowl.

 

Advantage of using porcelain is its hygiene and weight properties.