Top

Neuvirt

Neuvirt

24

* ocenění poroty

 

CZ:

Lázeňské náměstí

ateliér Redčenkov & Danda

 

Rozlehlé náměstí Míru je nejvýznamnějším prostorem historického centra Františkových Lázní. Náměstí však nedýchá lázeňskou atmosférou. Samo místo již není součástí lázeňské procedury, ačkoliv se zde nachází Františkův pramen stojící za zrozením celého města.

 

Navrácení mimořádných hodnot náměstí a historického centra je spojeno s jejich začleněním do komplexní lázeňské léčby, která nespočívá jen v užívání pitné kůry v lázeňských domech, ale stejně důležité je korzování parkem, odpočinek v kavárnách v centru města, společenský kontakt s ostatními hosty, nastolení duševního klidu a zapomenutí na každodenní starosti.

 

Náměstí je návrhem přeměněno v prostor, který se stává vyvrcholením „městské“ části této komplexní lázeňské léčby.

 

Prostor náměstí je zacelen doplněním proluk a přeměnou nevhodných objektů bez veřejného parteru. Pro budovu společenského sálu je navržen nový vstup. Přiléhající kolonáda sjednocuje sérii několika různých objemů budov a podporuje jejich stávající architektonické kvality.

 

Areál Lázní I je obnoven. Jejich přítomnost v bezprostřední blízkosti posílí pozici náměstí jako lázeňského centra. Lázně I již nejsou odříznuté příjezdovou komunikací do města, ale otvírají se do náměstí.

 

Nová kolonáda Františkova pramene vytváří jemný, ale jasný přechod mezi městem a okolními parky, překračuje Máchovu ulici a stává se pomyslnou bránou do lázeňského města. Pokračuje kolem Lázní I a zahýbá k Luisině prameni, čímž je dosaženo propojení dvou krásných pramenů.

 

hodnocení poroty

Projekt Jiřího Neuvirta porotu jednoznačně potěšil, nejvíc svojí mnohovrstevnatostí.

 

Autor se soustředí na samotné jádro historického centra a chce ho svým návrhem posílit jako hlavní náměstí pro současné lázeňské město. Pro přeměnu náměstí navrhuje komplexní řešení – promyšlenou sestavou zásahů v měřítku urbanismu, architektury i parteru se dotýká vztahů, významů a symbolů.

 

Dvěma stěžejním zásahům dává formu klasické lázeňské kolonády. První kolonáda vymezuje hlavní náměstí a spojuje oba historické prameny promenádou. Přivádí tak pozornost k tomu, u čeho kdysi všechno začalo. Kolonáda tvoří jasný přechod mezi městem a parkem a pomyslnou vstupní bránu. Druhá kolonáda podporuje dominantu budovy se společenským sálem, vytváří pro něj nový vstup, parter a zázemí, stmeluje staré s novým.

 

Autorova vize je odvážná a silná, jeho prezentace srozumitelná a přesvědčivá. Návrh vtahuje do svého snu tak, že bych se v jeho kolonádách hned chtěla rozběhnout…

 

 

EN:

studio Redčenkov & Danda

 

Náměstí Míru is the most significant space in Františkovy Lázně. However, it lacks the spa atmosphere and does not form a part of the spa treatment any longer.

 

The return of its attributes as a square and a historical center is done through its integration into the spa complex, as the treatment lies not only in the water procedures in the spa houses, but also in walks in the park, resting in the coffee rooms, socialization and reaching inner peace.

 

The draft concept transforms the square into a peak of the spa treatment space.

The square is united by building up gap sites and transformation of inappropriate objects without public parterre, as well as by renewal of Spa I.

A new entrance is designed for the ballroom’s building. The bordering colonnade unifies the series of several different buildings and encourages its present qualities.
The new colonnade of František’s Spring creates a soft but clear transition between the city and the parks, it goes over the Mácha Street and becomes a gate into the city. It further continues around the Spa I and turns to the Luisa’s Spring , which connects two marvelous springs.