Top

Ondřej Krynek, porotce

Ondřej Krynek, porotce

Obdivovatel nápaditého designu, kreativních konceptů, moderní architektury, příjemných interiérů, inovativních technologií, nových médií, použitelného webdesignu, extravagantní módy, výrazového umění, dobré hudby a dalších odvětví kultury.

Zakladatel a šéfredaktor on-line design magazínu DesignMag.cz

Zakladatel a organizátor mezinárodní designérské přehlídky Prague Design Week

 

 

Být porotcem v Olověném Dušanovi je velká čest a zároveň zodpovědnost. Počet

hodnocených projektů napříč všemi ateliéry, včetně přípravných, nebyl malý a

svědomitě nominovat vyžadovalo pečlivě prostudování předložených materiálů. Už

ty ukazovaly kvality jednotlivých projektů a potažmo i studentů.

Větší než očekávaná část projektů byla příjemným překvapením. Na těchto bylo

vidět, že studenti jsou schopni vymyslet špičkový projekt na konkrétní zadání,

vypracovat v rámci svých možností dokonalý model a připravit velmi slušnou

prezentaci. Samozřejmě vyskytla se tu i velká zklamání a to i ve vyšších ročnících.

Jednoznačně potěšující byla zadání ve spolupráci s dalšími subjekty, především

komerčními společnostmi, díky kterým se student přiblíží reálnému zadání. Právě

tyto práce působily v součtu nejlepším dojem.

 

 

EN:

 

To be a juror of the Oloveny Dusan prize is a great honour as well as a great

responsibility. The number of entries across all studios was not by any means small,

and to conscientiously nominate required a careful examination of all presented

works. Those already showed the quality of individual projects and consequently the

students.

A larger than expected proportion of the works showed to be a pleasant surprise.

These demonstrated that the students are capable of designing a top-notch project

to a specific brief, and to execute a – to their possibilities – perfect model and to

provide for a very solid presentation. Of course, there were also profound

disappointments, even in higher year-groups.

Briefs prepared in collaboration with other subjects, mainly commercial companies,

which allow students to work in accordance to more or less realistic requirements,

were definitely pleasing. Those were also the ones that proved to give the best

impression.