Top

Poloch

Poloch

* ocenění poroty

 

CZ:

Nejen bydlení pro Úvaly

ateliér Kraus & Čančík

 

Úvaly jsou městem se sedmi a půl tisíci obyvateli, kde si jako ve městě nepřipadáte. Rozsáhlá kobercová zástavba a další plány na její rozšiřování, odříznutí náměstí vytíženým železničním koridorem, absence výrazné veduty a míst umožňujích ztotožnění. Řešené území bývalého cukrovaru se nachází blízko zmíněného náměstí a staví se do cesty mezi centrem a obytnými čtvrtěmi na jihu. Právě proto má velký potenciál a I z hlediska budoucího rozvoje je příležistostí pro vnesení městského charakteru do Úval. V severní části pozemku, vymezené dvěma stávajícími domy, navrhuji soubor bytovek. Vůči chaotičnosti okolního prostředí a jeho průmyslovému charakteru se snažím vymezit výraznou figurou domů semknutých do klastru a spojených společnou zelenou střechou v úrovni prvního patra, která slouží obyvatelům domů, usnadňuje čitelnost celku a v neposlední řadě také poskytuje krytý prostor pro parkování rezidentů. V jižní části pozemku, která přiléhá k rušnému průtahu, navrhuji čtyři rodinné domy, které jsou před hlukem od silnice chráněny nejen přilehlým valem se vzrostlými stromy, ale také menšími halami, které lze využívat pro živnost nebo jako dílnu. Dvě již zmíněné typologie potom na křižovatce dvou cest procházejích územím spojuji stavbou lezeckého centra s klubovnou a občerstvením, k níž přiléhá venkovní hřiště.

 

hodnocení poroty

Přiměřenost může zdánlivě působit jako něco snadného, ale mezi „málo“ a „příliš“ bývá často jen tenká hranice a její dosažení je uměním. Právě přiměřenost protknutá poetikou je ceněnou kvalitou projektu Davida Polocha a to v několika rovinách.

 

Návrh na bydlení v Úvalech reaguje vnímavě na svůj kontext a autorovi se v něm podařilo vytvořit příjemný městský charakter adekvátní dané lokalitě. Nejvíc je cítit v prostoru mezi bytovými domy, kde ho navozuje přiměřené měřítko a tvarování hmot, mírné natáčení domů, využití terénního rozdílu k výškovému členění a vymezení polosoukromého prostoru na společné terase domů. Přiměřenost najdeme i v jednoduchém pojetí fasády, jednotný výraz bytového souboru mu pomáhá vystoupit z chaotického okolí.

 

Autorovi se celkově povedlo nastavit míru hustoty a vytěžení území, poměr veřejných a soukromých, zastavených a nezastavených ploch. Pozitivní dojem umocnila sympatická a komplexní prezentace, z níž vyzařuje náboj  společný celému ateliéru.

 

 

EN:

(Not Only) Housing for Úvaly or the Charisma of a Small Town Periphery

studio Kraus & Čančík

 

The town of Úvaly lacks the urban character in spite of being home for 7500 inhabitants. The vast suburbia of low intensity, square cut off by busy railway corridor and the absence of distinctive landmarks and places to identify with are the main problems of this location. The plot which used to be a sugar refinery is situated among town center and residential neighbourhood on the south. Therefore, it has a great potential to develop a city character in Úvaly. In the northern part, between two current houses, I designed a complex of apartment buildings. It identifies itself against industrial spirit of its surroundings by clustering into expressive figure interconnected by a green roof terrace at first floor level. This structure provides a garden for residents and it also covers up the parking on the ground level. In the southern part of the plot adjacent to the frequented road, I designed four family houses. They are protected from the traffic noise by a bulwark with trees and small halls covered in corrugated metal sheets, which can be used as a workshop or a space to run a business at. Those two mentioned typologies are joined together by a climbing center with a community room and snack bar situated at the crossing of the two roads traversing the area.