Top

Šimon Brabec, porotce

Šimon Brabec, porotce

*1982

1998 – 2002 gymnázium České Budějovice

2006 – 2010 Fakulta umění a architektury TU Liberec

2010 – 2013 Architektura IV UMPRUM

2010 – Tvůrčí jednotka architektonické studio

2013 – Braasi Industry

 

 

Naší porotou hodnocené práce Ústavu designu nás až na pár vyjímek nijak mile nepřekvapily.

Spousta prací působí jako hra na design. Bez povědomí ,,proč“ něco studenti navrhují,

rovnou přecházejí k formálním cvičením ,,jak“ má předmět vypadat. Když mají objekt

hotový, dotvoří omáčku, ideu, koncept na pár řádek. Pokud se člověk začte do doprovodných

textů, vidí úplně něco jiného ve skutečnosti.

Proces práce je střelba do tmy. Chybějí rešerže, proces vývoje. Na prezentaci, která je v praxi

maximálně důležitá, se neklade náležitý důraz. Nemyslím jen grafickou prezentaci, úroveň

provedení modelu a prototypu. Hlavně chybí jasná formulace myšlenky. Proč je lepší

miniaturní krabičku wifi modemu schovat do mísi na ovoce připoutané neustále kabelem ke

zdi? Adekvátní odpověď není prohlášení wifi krabičky za ošklivou, to nemůže nikdy obstát.

Proč je lepší archetypální trubková kamna schovat do kapotáže?

Základní teoretické poučky jako ,,méně je více“ není z prací nijak cítit. Jednotlivé ateliéry

jsme mezi sebou neprovnávali, každý je zřetelně jinak profilovaný. U vysloveně slabých

prací jsem si kladl otázku nad úlohou pedagogického vedení. Zda není v silách vedoucích

trochu více zasáhnout do procesu práce a rozšířit studentovi obzory.

 

EN:

 

The works examined by our jury did not, apart from a few exceptions, turn out to be a pleasant

surprise. Many of the projects gave the impression of being a gimmick of design. Without any

knowledge of “why” the students seem to dive straight into “how” their product should look. Only

after the appearance is finalised do they seem to come up with a few lines of a concept statement. If

an author’s text is examined, the product often seems to be something completely different.

The process appears to be like shooting into the dark. A complete lack of research, lack of the

process of evolution. Presentation, which is of utmost importance to the profession, is not paid

enough attention to. I do not only mean the graphics, I also mean the prototype and the model. The

main setback is the lack of formulation of the idea. Why is it better to hide a miniature box of a wifi

modem in a fruit bowl, which is constantly tied by a cord to the socket? The adequate answer is not

to proclaim the box to be ugly, that cannot ever suffice. Why is it better to hide an archetypal stove

underneath casing?

Fundamental teachings such as “less is more” do not seem to be projected into these works. We did

not compare the studios, each seemed sufficiently individualised. Whilst looking at profoundly weak

works I kept questioning the tutors’ pedagogical guidance. Is it not within the tutors’ capabilities to

intervene a little more into the process and to broaden the students’ horizons?