Top

Styk, Želiar, Lašek

Styk, Želiar, Lašek

* ocenění poroty

 

CZ:

Most medzi

ateliér Císler Pazdera

 

Dům u mostu

Bytový dům se nachází v Holešovicích na atraktivním místě na břehu Vltavy v bezprostředním sousedství mostu a je koncipován jako celý blok. Jde o pavlačový dům, jehož pavlače obíhají vnitřní obvod bloku kromě severní strany, kde je kvůli osvětlení bytů pavlač orientována do nově vzniklého náměstí.

 

V suterénu budovy se nachází podzemní parkoviště pro rezidenty. V parteru se nachází volný prostor k pronájmu obchodníkům a společné prostory k užívání všech obyvatel bloku. Druhé, třetí a čtvrté podlaží disponují stejnou skladbou bytů v různých variacích, která se odráží na fasádě. V pátém podlaží jsou velkorysejší byty s velkými terasami utvářejícími členitou střešní krajinu.

 

Fasády budovy jsou pokryty šedou stěrkovou omítkou a jsou členěné nepravidelně rozmístěnými zapuštěnými balkony.

 

Most Mezi

Most Mezi je situovaný nad řekou Vltavou a propojuje dvě pražské čtvrti Holešovice a Karlín. Stavba je charakteristická pilíři s trojúhelníkovitými otvory a svojí hnědo oranžovou barvou, kterou vytváří nový charakter místa.

 

Základní ideou návrhu bylo vytvořit most, který kromě dopravního spojení dvou břehů poskytne prostor na trávení volného času. Projekt prostřednictvím mostu poskytuje únik ze současného městského prostředí. Pod mostem, jehož konstrukce vytváří jedinečnou atmosféru, vzniká krytý veřejný prostor s určitým stupněm intimity v kontaktu s vodou jako významným přírodním prvkem. Toto rozhraní mezi vnitřkem a vnějškem, mezi umělým a přírodním prostředím nám skrze rozhovory, tanec, divadlo, alkohol a rozkoš přináší krásu hedonistického života do naší společnosti.

 

Pro člověka je typická flexibilita a schopnost přizpůsobovat se vnějším vlivům a nečekaným událostem. Daný prostor symbolizuje lidské bytí a stejně jako naše životy je i most schopný přizpůsobit se okolním změnám.

 

hodnocení poroty

Téma mostu mezi Holešovicemi a Karlínem v Praze je určitě velmi aktuální a je skvělé, že se některé ateliéry tomuto úkolu věnovaly. Ze všech projektů oslovila porotu nejvíce varianta mostu, která řeší nejen propojení a zástavbu na obou vltavských březích, ale zajímá se i o dění při dotyku s vodou. Autoři nabízejí netradiční nabídku aktivit přímo u hladiny a dávají tak šanci oživit veřejné prostory pro pěší, které jinak příliš nevnímáme jako běžnou součást města.

 

 

EN:

House by the bridge

studio Císler Pazdera

 

The block of flats is located in Holešovice at attractive place on the bank of Vltava river and right next to a bridge. The building is a gallery house with three inner galleries and one outer gallery on the northern façade facing a newly established square.

 

On the ground floor there is a free space rentable for commercial use and common spaces for residents. Second, third and fourth floors have the same composition of flats in different variations which are inscribed on the façade. On the fifth floor there are more generous apartments with big terraces which create articulated roof.

 

The facades are covered with grey plaster and are articulated with irregularly placed sunken balconies.