Top

Adam Bažant

Adam Bažant

CZ:

 

ADAM BAŽANT 

Bydlení břevnov – ateliér Kuzemenský

 

Semestrálním úkolem bylo navrhnout bydlení na Břevnově, v místě setkání různorodých urbánních struktur.

Rozfragmentované území poskytlo jen málo vodítek k uchopení území, na němž se v současnosti nacházejí garáže

využívané i chátrající. Místo je charakteristické složitou morfologií, mírnou odlehlostí, ale také klidem.

Důležitým prvkem v návrhu se stala přítomnost zdi zahrady břevnovského kláštera, za kterou se rozléhá velký sad

a přes kterou se otevírají široké výhledy na Ladronku a dolní Břevnov.
Navrhuji pět nových domů, které paralelně klesají po terénu a směrem k východu se zkracují.

Směrem do ulice stavím pět shodných fasád, které přejímají měřítko sousední vily. Směrem do klášterní zahrady

domy terasovitě klesají, takže směrem ze sadu čela domů s přibývající výškou ustupují a mizí.

Dlouhé domy jsou v přízemí proraženy průchody, ze kterých jsou přístupné mezonety, které mají přímý vstup na terén.

Na mezonety dosedá bytový dům. Domy jsou umístěny v zahradě, která je přístupná všem obyvatelům struktury.

Umožňuje sušit prádlo, číst si pod stromy, houpat dítě na houpačce. Od ulice je zahrada oddělena nízkou zdí.

 

 

 

Hodnocení poroty:

 

Velmi dobře formulované zadání umožnilo studentům zpracovávat vlastní koncepce lokality od urbanismu

přes návrh domu po prověření zaříditelnost jednotlivých bytů. Návrhy bydlení nad zahradou Břevnovského kláštera

využívají jedinečnost pozemku a nabízí výhledy co největšímu počtu obyvatel nových bytů.
Návrh Adama Bažanta maximálně zužitkovává největší výhody zadané lokality. Navržené terasové domy krájí

spravedlivě velmi cenný exkluzivní pozemek s výhledem tak, aby se dostalo na všechny. Způsob zvolené struktury

navazuje na křídla kolejí Na Větrníku, je sympatický měřítkem i pro vzdušnost mezi zahradou a ulicí.
Pět sympaticky neelegantních domů portugalského střihu má funkční a propracované dispozice s důrazem

na potřebné šťavnatosti bydlení – zázemí, odpadky, šatny, komory, terasy, kola atd. V parteru se myslí na život

obyvatel v polosoukromém prostoru mezi domy. Návrh je do detailu zpracován, množství odvedené práce je více jak

potěšující. To také platí pro všechny další studenty v tomto ateliéru.
Mezi slabší stránky některých bytů patří náročnější podélná dispozice a výhoda západní strany pro polovinu bytů.

Škoda že byty nemají průhled prostorem od teras po ulici, zřejmě z důvodu udržení pravidelného rastru uliční fasády.

V detailu vizualizace zahlédneme náznak úvahy o stárnutí zvolené fasády, a to si zaslouží pochválit.
Porota ocenila snahu vyzkoušet a dopracovat koncepci terasových domů, která nejvíce těží z výhod zadaného místa.

Pro přesvědčivý výkon, zaujetí, množství odvedené práce a za velmi dobrou prezentaci porota nominuje projekt

Adama Bažanta na cenu Olověného Dušana 2018.

 

 

 

ENG:

Břevnov housing

 

Our task was to design a housing complex in upper Břevnov where various urban structures
meet. Fragmented city fabric, which offers little to no clues on how to grasp it, is represented by the
mixture of neglected garages covering the plot. The place is characterised by its complex
morphology, certain remoteness and calmness. The most important component on the site is the
wall that surrounds the orchard of the nearby monastery. Looking over the wall you can see a wide
panoramatic view.
My design consists of five houses descending the gentle slope and gradually getting smaller
towards East. The scale of identical facades oriented to the street is derived from the adjacent villa.
The mass on the other side descend towards the orchard, creating a terraced volume, so that from
the monastery garden you can see the short facades receding as the houses rise higher. As an
interconnection of the complex there are passageways cut into the ground floors of the first four
houses, from which you can access duplex apartments. The remaining part of the structure consists
of standard apartments. The houses are surrounded by a shared garden, where the inhabitants can
dry their clothes, converse on a bench or play with their children.