Top

Lucie Koudelková

Lucie Koudelková

CZ:

LUCIE KOUDELKOVÁ

Variabilní policový systém – ateliér Jaroš & González

*Olověný Dušan 2018 – vítězný projekt

 

Mým návrhem je variabilní kovový policový systém. Jedním z hlavních kritérií při jeho návrhu bylo to,

aby výrobek umožnil potencionálnímu zákazníkovi snadnou a jednoduchou přepravu. Skládá se proto z prvků,

které lze k sobě spojit pomocí osmi zápustných šroubů – policový systém se tak stává zcela demontovatelný.

Jednotlivé prvky lze při přepravě jednoduše složit na sebe – jejich maximální délka činí 1600 a šířka 340 mm.
Kovovou konstrukci tvoří ohýbané ocelové trubky o průměru dvaceti milimetrů – zaoblené tvary působí v interiéru

příjemným dojmem a navíc jsou pro domácnosti s dětmi bezpečné, v návrhu není také opomenuto kotvení výrobku

ke stěně. Police, tl. plechu 1,5 mm, jsou v návrhu nejen k docílení jednotné povrchové úpravy, ale také kvůli své

skladebnosti a variabilitě. Pomocí vykousnutých krajů a díky ocelovým tyčkám, které lze libovolně umisťovat do

předvrtaného rastru děr, je možné police skládat v rámci celé konstrukce výrobku nejen po jedné,

ale i po dvou a po třech vedle sebe, čímž se tak zvyšuje variabilita celého úložného prostoru.

Tento systém tak umožňuje potenciálnímu zákazníkovi vytvořit si úložný prostor přesně podle svých potřeb.
Bílá barva je v návrhu použita záměrně, a to především kvůli vystavovaným předmětům, které tak mají šanci vyniknout.

Celý policový systém je umístěn na rektifikačních nohách, které vyrovnávají nerovnosti podlahy.

Hloubka výrobku činí 370 mm.
Inspirací pro návrh mi byl kov, trubky, čisté jednoduché tvary a linie, protínání horizontálních a vertikálních rovin.

 

 

 

Hodnocení poroty:

 

Tuto práci jsme ocenili, je to kompaktní jasná věc do interiéru, která může plnit i funkci přepážky

samostatně stojící a rozdělující místnost.
Tato práce Lucie Koudelkové splňuje opravdu kategorii dotaženého sériového výrobku

s ohledem na běžné technologie. Nicméně ty pravé důvody, proč jsme se rozhodli cenu udělit,

jsou skryté jinde. Jsou to významy, je to klec na opici, klecové lůžko. Toto jsme jako hodnotitelé četli jasně.

A všichni. Design vlastně nemusí být jen úplně estetický a praktický, vlastně spíše funguje na vnitřních

emocionálních významech.

 

 

 

ENG:

 

My design is a variable metal shelving system. One of the main criteria in the design
process was offer to customer the product which will be easy and simple to transport.

It consists of elements that can be joined together by eight countersunk screws – the shelving
system becomes completely disassembled. The individual elements can be simply stacked
during transportation – their maximum length is 1600 and the width is 340 mm.
The metal construction is made of bent steel tubes with a diameter of twenty
millimeters – the rounded shapes make the interior look pleasant and, moreover, it is safe
for households with children – the shelving system can also be anchored to the wall. Shelves
made of 15 mm sheet metal are not only designed to achieve a uniform surface finish, but
also due to their versatility and variability. By using bent edges and steel bars, which can be
arbitrarily placed in a pre-drilled holes, shelves can be folded throughout the entire
construction of the product not only one but also two and three side by side, thus increasing
variability of the entire storage space. This system allows a potential customer to create a
storage space exactly according to his needs.
The white color is used in the design to help to highlight exposed objects. The entire
shelf system is located on the rectifying legs that compensate the unevenness of the floor.
The depth of the product is 370 mm.
Inspiration for my design was metal, pipes, pure simple shapes and lines,
intersections of horizontal and vertical planes.