Top

Marie Gelová, porotce

Marie Gelová, porotce

MARIE GELOVÁ
*1986
Studovala zahradní a krajinářskou architekturu v Lednici na Moravě.

Od doby studií působí převážně v Praze a Brně. Spolupracuje s dalšími krajinářskými architekty

a architektonickými studii. Zabývá se krajinou, včetně městského prostředí v různých měřítkách a formách.

 

 

 

POHLED POROTCE:

 

 

Účast v porotě jsem brala jako výzvu si konečně jednou projít všechny ateliéry na škole.

Byly to obohacující, poučné, ale zcela vyčerpávající dva dny.
Co mě zaskočilo, byla výrazná rozdílnost kvality jednotlivých ateliérů. Nikdy dříve jsem neměla důvod

navštívit také ateliéry, které nebyly již známé svou vysokou úrovní nebo v nich nestudovali mí známí a přátelé.

Překvapilo mne, kolik ateliérů jsem jen velmi rychlým krokem prošla a neměla důvod se zastavit.

Naopak spoustu času jsem strávili v ateliérech a u jednotlivých projektů, které byly v širším výběru na nominované,

kde bylo příjemné trávit čas a podrobně vše zkoumat.
Co nám při procházení hodně usnadňovalo práci, byla dostatečně jasně čitelná koncepce zadání ateliéru

a následná prezentace výsledků včetně zasazení do širšího kontextu. Zdaleka ne všechny ateliéry nám tuto výhodu

poskytly. Mrzí mě, že ateliérů, které by se tento semestr věnovaly aktuálním tématům,

od dostupného bydlení, cohousingu, řešení veřejných prostranství a volné krajiny ve venkovském prostoru

až po pražské ostrovy, nebyla většina. Proto mne potěšila témata ateliérů Kraus & Čančík, Císler, Novotný.

 

 

 

ENG:

 

View of juror Marie Gelová 

 

Personally, I took the presence in the juror seat as a challenge to finally once see all the studio classes at school.

It was an enriching, eye-opening and entirely exhausting experience. 

 

I was astounded by extensive differences among classes. Never before I had a reason to visit studios that were not

 already well-known and to my surprise, there were a lot of classes where I did not want to stop and look around.

I spent more time in nominated studios and looked through particular projects.   

 

Clear concept and final presentation of results in larger scale simplified our work. Unfortunately, not all studio class provided this.  I was delighted by topics of classes Kraus-Čančík, Císler and Novotný.