Top

Matěj Kováčik

Matěj Kováčik

CZ:

MATĚJ KOVÁČIK

Žatečák po holandsku – ateliér Mádr & Malošíková

 

 

V návrhu bytového domu pro Žatec jsem se pokusil vhodně zasáhnout do kontextu Pražského předměstí,

bývalé průmyslové čtvrti. Formu projektu definovalo rozhodnutí plně využít vnitroblok a vnést do něj

život venkovní schodišťovou věží s přístupem do domu po lávkách. Ty rozdělují objekt na osm hmot

a vnáší do půdorysu řád. Tyto menší hmoty mnohem lépe odpovídají měřítku okolních domů, k jejich lepšímu

odlišení a navození pocitu vlastního domova mají různě barevné cihlové fasády. Problematické rohové sekce

mají vlastní přístup z ulice a fungují nezávisle na zbytku.
Přísný řád domu narušují rozmanité střechy, některé jsou pochozí a nabízejí výhled na panorama žateckých komínů.

Každý z těchto domů je samostatným bytem o třech podlažích – obývací pokoj a kuchyně (denní zóna),

ložnice a něco navíc. Vícepodlažní přístup po lávkách dává možnost rozdělení takto přístupných domů do dvou

samostatných jednotek. V přízemí se nachází kavárna, obchod a menší kancelářské prostory.

Na mysli vyvstává obraz živého města. Dnes Žatec spí, ale případný zápis do seznamu UNESCO může všechno změnit.

 

 

 

Hodnocení poroty:

 

 

Žatečák po holandsku Matěje Kováčika je sympatickým zejména pro svou neskrývanou inspiraci.

Do rozhraní městského prostředí na pomezí historického centra a bývalé průmyslové čtvrti

usilující o zařazení do seznamu historických památek UNESCO ovšem zapadá téměř bez výhrad.
Kováčik pracuje s řešeným prostorem úsporně, ve vazbě na okolní zástavbu a adekvátně proporčně.

Projekt poskytuje dostatek individuálního výrazu jednotlivým domům v rámci kompaktního celku

a zakládá platformu sousedského potkávání vybudovanou na principu spojovacích lávek.

Na projektu lze ocenit stylovou střídmost a výtvarnou odvahu zároveň. Výrazným momentem návrhu

je rozdělení domu na několik menších, toto rozdělení není formální, v každém domě je

jeden byt na výšku několika podlaží a mezery mezi nimi vyplňují schodiště. V kombinaci se silným

výtvarným výrazem to jsou momenty, které na porotu silně zapůsobily. V rámci hodnocení komise

často zazníval hlad po nastavení adekvátního standardu architektonických výstupů, který Matěj Kováčik

svým projektem bezpečně reprezentuje. Podobně jednoduchých a chytrých projektů zároveň – jen hustěji!

 

 

ENG:

 

In my design of a residential building for Žatec I tried to appropriately intervene
within the context of Pražské předměstí, a former industrial district.
I decided to fully exploit the potential of the inner courtyard and fill it with life by
introducing an external staircase tower with access to the houses via footbridges. They
divide the building into eight masses and bring order into the plan. These smaller
masses correspond better to the scale of the surrounding pre-existing buildings. To
differentiate these houses and create a feeling of ownership and home the facades are
accentuated by various colours of brick. The problematic corner sections are
accessible from the street and work independently of the rest.
The strict order of the building is disturbed by the various forms of roofs, some
are accessible and offer a view of the panorama of the Žatec chimneys. Each of these
houses is a separate apartment with three floors – living room and kitchen (day zone),
bedrooms (night zone) and something extra on the top floor. Multi-storey footbridge
access gives the possibility of splitting such homes into two separate units. On the
ground floor there is a café, a shop and some office spaces. The image of a lively
neighbourhood comes to mind. Today Žatec is mostly asleep, but the possibility of
entry on the UNESCO list can change everything.