Top

Petr Dub, porotce

Petr Dub, porotce

PETR DUB
*1976
V roce 2012 zakončil doktorské studium na FaVU VUT v Brně autorskou publikací

s názvem Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě.

Ve vlastní umělecké tvorbě se věnuje především zkoumání kapacity současné malby,

objektu, instalace a jejich vzájemných přesahů v architektuře či ve veřejném prostoru.

Jeho diplomová práce s názvem UNFRAMED byla vybrána pro evropskou přehlídku Start Point

a cyklus TRANSFORMERS mezi díla finalistů mezinárodní ceny The Sovereign European Art Prize

pořádané Královskou nadací v Londýně pod záštitou aukční síně Christie’s.

V roce 2011 byl autor nominován na cenu Essl Art Award Cee a zařazen do cyklu Start Up

organizovaného Galerií hlavního města Prahy. Petrr je spoluzakladatelem fotografické

platformy Studio Flusser orientující se na dokumentaci a interpretaci architektury, umění a designu.

 

 

 

POHLED POROTCE:

 

 

Olověné desatero
1 Kdo jsme, my umělci, abychom kritizovali architekturu? Uživatelé.
2 V praxi pamatuj na úroveň CO2 v budově. V mysli si hýčkej fakt, že studuješ na jedné z nejkrásnějších škol v ČR.
3 Není‑ li žák nádobou, jež se má naplnit, ale pochodní kterou je třeba zapálit, kolik z pedagogů FA ČVUT

opravdu hoří?
4 Pokud je zadáním sociální bydlení, nekresli luxusní dvoupatrový loft pro nemanželský pár.
5 Studuješ‑ li zahradní architekturu, najdi sobě jinou školu nebo jiný obor. Nejlépe v jiné zemi.

6 Ekonomizace a socializace myšlenek – ano. „Ekonomizace“ architektury – ne.

7 Žádný architekt neumí vlastní webové stránky lépe než grafický designér. Žádná architektka

nemusí vymýšlet vlastní umění v architektuře. Nikdo z Vás nefotí lépe než profesionální fotograf.

#mezioboro vaspoluprace
8 Nepostavíš hnusnou stanici pražského metra, developerskou zrůdu, ani ptačí hnízdo, za které

by si ses musel stydět jenom proto, že potřebuješ „uživit studio“.
9 Když Tě studium architektury nebaví, vyser se na to. Dokud máš čas.

10 Respekt a odvahu, vážení

 

 

Pár slov ke krajinářskému programu
Potenciál spolupráce krajinářského oboru a ostatních oborů je na škole veliký.

Krom jediného ateliéru dvojice Klokočka ‑ Fingerová, který mě potěšil vůbec svou existencí,

ale zatím zůstává nevyužitý. Žádná jiná škola v České republice možnost takto úzké spolupráce

nemá a pro ČVUT to považuji za velkou výhodu.
Formy spolupráce mohou být pochopitelně velmi různé, ale pokaždé přínosné. Od spolupráce

vedoucích ateliérů, krajinář + architekt / urbanista, po úzkou spolupráci studentů

těchto oborů v rámci ateliéru. Od konzultací až po zpracování projektů v mezioborových týmech.

Od rodinných domů se zahradou po velké urbanistické celky.
Je vidět, že program se na fakultě teprve rozvíjí, je v počátcích. Pokud využije svého potenciálu

a bude pracovat na své konkurenceschopnosti, bude to ku prospěchu všech.
Děkuji za inspirativní zážitek členům poroty a studentům
– zástupcům SPA, kteří o nás po celé dva dny během hodnocení pečovali.

 

 

 

ENG:

View of juror Petr Dub – Testimony of Olověný Dušan

 

 

1. Who are we, artist, to criticise architecture..? Users

2. In real-world always remember the level of CO2 inside the building. In your mind keep that you study in on of the most

beautiful schools in the Czech Republic.

3. If the student is not a cup that should fill, but a torch that needs to burn, how many teachers at our school are burning?

4. If the task is social living, do not draw luxury two-floor loft for a married couple.

5. If you study landscape architecture, find a different school or a different major. Preferably in a different country.

6. Canonicalization and socialization of thoughts – yes. Canonicalization of architecture – no.

7. No architect knows how to make better web page then a graphic designer. No architect make their own art in architecture.

No architect takes better professional photographs than a photographer. „interdisciplinary

8. Never build an ugly metro station, developing monster or a bird nest just to make money.

9. If you do not like studying this school, leave before it is too late.

10. Respect and high spirit!

 

 

Few words about landscape program 

 

The potential of cooperation between landscape major and architectural major is great. Unfortunately, the only class

 of Klokočka-Fingerová that delighted me by its existence rest of classes did not fulfill its potential. Any other school in the 

Czech Republic does not have a possibility of this potential and therefore it is a big advantage for CTU. 

 

I would like to thank other jurors and members of SPA  for an inspirational experience.