Top

Tereza Pavlíková

Tereza Pavlíková

CZ:

 

TEREZA PAVLÍKOVÁ

návrh obkladů – ateliér Fišer & Nezpěváková

 

 

Interiérový obklad je navržen ve dvou variantách. Jejich rozměr je 150 × 150 mm,

celková tloušťka je maximálně 13 mm. Nízký reliéf do prostoru v nejvyšším bodě vystupuje o 8 mm.

Reliéf je tedy lehce naznačen a na stěně působí decentně. Obě varianty jsou diagonálně symetrické,

jedna je tvořena převážně trojúhelníkovými, druhá čtyřúhelníkovými plochami. Díky tvarování reliéfu

je možné z jednoho typu obkladu jeho opakováním v určitém rytmu a pootáčením jednotlivých prvků

vytvořit velké množství pravidelných i nepravidelných skladeb. Obklady lze použít nejen v kuchyni a koupelně,

ale i v dalších místnostech bytu nebo ve veřejném prostoru, např. v restauracích, halách apod.

 

 

 

Hodnocení poroty:

 

Podobných řešení je již dost zpracováno v různých materiálech, jako je mramor, tak i různé keramiky.

Domníváme se, že studentka vědomě pracovala s odkazem na dílo pana Sýkory a jeho práce z šedesátých let.

Ale obzvlášť jednoduchá geometrická variabilita dodává této práci lehkost.

 

 

 

ENG:
DESIGN OF TILES – variability of composition

 
1. 3D TILING – interior wall relief element – porcelain
2. DESIGN OF TILES – A GRAPHIC SOLUTION – screenprinting technology
The Fišer & Nezpěváková Studio

 

 

1. 3D TILING – interior wall relief element – porcelain
The interior tiling is designed in two varieties. They are 150 x 150 mm in size, with a total maximum
width of 13 mm. Low relief stands out 8 mm into space at its highest point. Relief is therefore gentle,
thus producing a subtle effect on the wall. Both varieties are diagonally symmetrical, and one
consists mainly of triangular planes, while the other is made up of mostly square planes. Thanks to
the tiles relief design, it is possible to create a large number of regular and irregular compositions, by
repetition in a particular rhythm combined with the rotation of single parts. The tiling can be used
not only in kitchens and bathrooms, but also in other rooms of a dwelling space, or in public spaces
like, for example, restaurants, halls etc.