Top

ateliér Vasa J. Perović, Josef Čančík

ateliér Vasa J. Perović, Josef Čančík

studenti/students:

Marie Čáslavská, Jiří Formánek, Veronika Hušková, Filip Hutera, Jakub Kender, Žaneta Krutinová, Marie Kubátová, Jakub Lang, Petr Müller, Štěpán Perný, Tina Peterková, Kristýna Pokojová, Kristýna Rejsková, Sylvie Tesková, Karolína Urbánková, Lenka Watersová

 

CZ:

zadání: TANEČNÍ ŠKOLA

Taneční škola? Jak poetické. Typické školní zadání! Ne tak docela, ne tentokrát. Skutečně chystaná městská investice nového domu pro taneční konzervatoř Duncan centre s ubytováním pro studenty s programem navíc obohaceným o základní uměleckou školu uvnitř malého sídliště poblíž metra Budějovická: reálný klient reálný pozemek konkrétní program Vasův konzultační den: Ranní přílet do Prahy, Uberem z letiště do školy, první dvojité espresso a cigaretka před školou, tak co máš zlato?, káva a retko, pracuj zlato!, oběd, kafe a cigáro, víc makej zlato!, káva a cigareta, prober to příště pořádně s Josefem, večer: tak ať to jde zlato!, cigáro při čekání na Uber, letiště a odlet do Lublaně nebo někam jinam… Vždy přímočarý ale laskavý, vtipný a plný energie.

 

hodnocení poroty:

Ateliér Perovič – Čančík zaujal porotu jednak výberom ateliérovej témy (Duncan Centre Dance Conservatory), no najmä celkovou formou záverečnej prezentácie projektov. Grafické spracovanie, forma plagátov s jednotným rozmerom, organizácia vertikálneho usporiadania prezentácie každého projektu od priestorového znázornenia na samom vrchu, cez pôdorysy po až oltárne umiestnené portfólio s modelom dali jednotlivým projektom vyznieť a nestratiť sa v celku, pričom celá prezentácia pôsobila ucelene a zrozumiteľne.

 

 

 

 

ENG:

assignment: DANCE SCHOOL

Dance School? How poetic. Typical school assignments! Not really, not this time. The city’s investment into a new building for Duncan Centre Conservatory, student accommodation and elementary art school with an extra programme at the small housing estate near Budějovická metro station includes: a real client a real site a specific programme Your consultation day: Morning: flight to Prague, taxi to school, coffee (doppio) and cigarette in front of school, well what do you have honey?!, coffee and cigarette, work honey!, lunch, coffee and cigarette, more work honey!, coffee and cigarette, do you get it honey?, coffee and cigarette, discuss it more with Josef honey. Evening: good luck honey, cigarette and taxi to the airport, flight back to Ljubljana or elsewhere… Always straightforward but kind, funny and full of energy.

 

jury:

Design studio Perovic – Čančík captured the jury’s interest in the design studio’s themes (Duncan Centre Dance Conservatory) and overall final presentation of its projects. Each project was presented graphically, organized in a vertical layout of uniformly sized posters, with spatial diagrams displayed at the top and floor plans and a scale model placed at an altar-like base, allowing individual projects to be expressed without being lost in the whole and the entire presentation feeling coherent and clear.