Top

Barbora Červeňová

Barbora Červeňová

Městský nájemní dům Karlín

ateliér: Michal Kuzemenský, Petra Kunarová

 

CZ:

Úlohou semestru bolo navrhnúť mestské nájomné bývanie na veľkej prázdnej parcele neukončeného bloku na rozhraní secesného a klasicistického Karlína. Pozemok nakukuje do križovatky troch malebných rohových domov. Akoby čakal na vyplnenie domom, ktorý bude nápadne dnešný, no tak trochu akoby tam s nimi vyrástol už dávno. Do križovatky vystrkuje iba arkier, ako zjemnenie nárožia s ambíciou využiť potenciál rohu. Rímsa domu reaguje na výšku trojice domov a hladký parter plynule nadväzuje na baldachýn stromoradia. Prispievam tak útulnu ulice. Z nej vťahujem život do vnútrobloku veľkou dierou v parteri a sprístupňujem dlhý priechod až k Foru Karlín, krytý loubím. Využívam prázdno nádvoria a otáčam do neho dej. Formuje sa tretia hmota, kompenzujúca nezastavanosť nádvoria – vysoká veža s lukratívnymi bytmi a hotelovými izbami. Komín bývalej továrne odrazu nie je sám. Na mieste sa tak miešajú tri kvality bývania – minimálne a univerzálne mestské nájomné bývanie s meniacimi sa obyvateľmi, kvalitné byty na predaj s nekonečným priehľadom skrz nádvorie na les Vítkova, a (doslova) vysoko lukratívne bývanie, využívajúce potenciál miesta, ktorý by inak ostal zanedbaný. Vo vnútrobloku je tak zrazu dosiahnutá diverzita a mestskosť, akoby šlo o kus ulice. Nájomné bývanie je síce prechodné, no cieľom bolo navrhnúť dom, neľahostajný k svojej výnimočnej polohe a hlavne dom, v ktorom sa bude dobre bývať.

 

hodnocení poroty:

Zadáním ateliéru Kuzemenský byl bytový dům v proluce v Karlíně. Mělo jít o kombinaci městských nájemních bytů a bytů určených k prodeji. Byl požadován univerzální komerční parter. Studenti se museli poprat s komplikovaným místem, prostor rozlehlého továrního vnitrobloku je těžko definovatelný a rozpoznatelný. Jen s obtížemi lze aplikovat klasická schémata. Studentka stejně jako mnozí další si původní zadání rozšířila o řešení vnitrobloku a jeho návazností, tak aby celek působil smysluplně. Přichází s jedním z nejradikálnějších řešení, navrhuje věžový dům, výšky shodné s komínem strojírny. Proluku zastavuje na maximum. Vnitroblok otevírá veřejnosti, což může jistě vyvolávat pnutí. Přesto jsme se v porotě shodli, že by to mohlo fungovat. Z textu studentky je zřejmé, že věž není jen ledabylým gestem, ale rozhodnutím, které bylo dlouze zvažováno. Dům působí sebevědomě, přesto vychází z charakteru karlínských domů. Jako by chtěl své sebevědomí přenést i na ně, a tím pomoci ubránit Karlín před motýlím náletem cizorodých administrativních domů. Návrh je dokladem, že karlínský charakter lze zachovat i při zahuštění jeho struktury. Za zmínku stojí rovněž nádherná vizualizace celkového zpracování a na takto velký dům neuvěřitelná propracovanost.

 

ENG:

This semester’s task was to design urban rental housing for the large, empty site of an unfinished block at the intersection of Art Nouveau and Classicist Karlin. The site peeks onto a junction of three picturesque corner houses, as if waiting to be filled with a house that is noticeably contemporary but had already been with them for a long time. The house overlooks the crossroads with bay windows to refine the corner and take advantage of its potential. The cornice of the house respects the height of the three corner houses, and the smooth ground floor follows the canopy of trees continuously, adding to the cosiness of the street. From there, I drag life into the interior with a large opening at the ground floor and open a long passage to the Forum Karlín on Pernerova Street, covered by an arcade. I use the emptiness of the courtyard and fill it with life. A third feature is created, compensating for the empty courtyard—a high tower with luxury apartments and hotel rooms. The chimney of the former factory is suddenly no longer on its own. There is a mixture of three housing qualities—minimal and universal urban rental housing for residents, high-quality flats for sale with vast views of the Vítkov Forest through the courtyard, and (literally) highly lucrative housing, utilizing the potential of the place that would have otherwise been neglected. Diversity and urbanity are so strikingly achieved in the interior, as if it were a part of the street. Rental housing is transient, but the goal was to design a home that is aware of its exceptional location and especially a home where it is pleasant to live.

 

jury:

This semester’s task was to design urban rental housing for the large, empty site of an unfinished block at the intersection of Art Nouveau and Classicist Karlin. The site peeks onto a junction of three picturesque corner houses, as if waiting to be filled with a house that is noticeably contemporary but had already been with them for a long time. The house overlooks the crossroads with bay windows to refine the corner and take advantage of its potential. The cornice of the house respects the height of the three corner houses, and the smooth ground floor follows the canopy of trees continuously, adding to the cosiness of the street. From there, I drag life into the interior with a large opening at the ground floor and open a long passage to the Forum Karlín on Pernerova Street, covered by an arcade. I use the emptiness of the courtyard and fill it with life. A third feature is created, compensating for the empty courtyard—a high tower with luxury apartments and hotel rooms. The chimney of the former factory is suddenly no longer on its own. There is a mixture of three housing qualities—minimal and universal urban rental housing for residents, high-quality flats for sale with vast views of the Vítkov Forest through the courtyard, and (literally) highly lucrative housing, utilizing the potential of the place that would have otherwise been neglected. Diversity and urbanity are so strikingly achieved in the interior, as if it were a part of the street. Rental housing is transient, but the goal was to design a home that is aware of its exceptional location and especially a home where it is pleasant to live.