Top

Jan Čapek, porotce

Jan Čapek, porotce

CZ:

*1976 Designér Jan Čapek vystudoval UMPRUM v ateliéru Kov a Šperk a Design výrobků. Svému oboru se věnuje v celé jeho šíři. Je držitelem ocenění doma i ve světě. Známý je realizacemi lahví pro Karlovarské minerální vody a půllitrů pro velké České pivovary, ale i autorskou tvorbou v podobě houpacích bullterierů či lechtivé porcelánové vázy Pinup. Ke svým projektům přistupuje vždy novým způsobem. Staví jak na vysoké estetice a překvapivém technickém řešení, tak i na konceptuálním přesahu či rozvíjení možnosti použití daného předmětu.

 

 

Pohled porotce:

Za sebe nejvýše hodnotím ateliéry Jana Jaroše a Filipa Streita. Ateliér Filipa Streita měl díky jednotnému zadání nejsilnější prezentaci a překvapivě velké množství velice kvalitních designových řešení. To vše v materiálu se kterým není lehké pracovat. Proto tento atelier hodnotím nejlépe.

 

ENG:

Jan Čapek graduated from the Studio of Metal and Jewelry and Product Design at UMPRUM. He is a prizewinner both home and abroad. He is known for design realizations of Mattoni bottles and pint glasses for major Czech breweries. Jan Čapek builds both on high aesthetics and surprising technical solutions as well as conceptual overlaps or development of the use of the subject.