Top

Jan Kulhánek

Jan Kulhánek

Lanořez

ateliér: Jan Jaroš, Miroslav Bednář

 

CZ:

Konstrukce nože je tvořena šesti hlavními díly, které jsou k sobě přichyceny pomocí šroubů a matice o vnitřním průměru třicet milimetrů, ta dotáhne a zajistí celý nůž. Vzniklý otvor slouží pro uchycení karabiny či jako stabilnější úchop při prostrčení ukazováku, který pak zabraňuje vyklouznutí nože v náročnějších podmínkách (déšť, sníh, mráz, krizové situace). Dalším prvkem je výřez v čepeli, ten slouží jak pro otevírání jednou rukou pomocí palce, tak i jako otvírák třmenů (šeklů). Kromě výřezu je čepel navíc vybavena vroubkováním, které usnadňuje řezání tkanin, lan a popruhů. Střenka je tvořena kompozitním plastem, který je doplněn o neklouzavou strukturu. V „ocasu” nože je umístěn otvor pro provlečení provázku se stahovacím korálkem. Díky této velmi jednoduché konstrukci není problémem kdykoliv vyměnit jakoukoliv součást nože za novou. V součtu dosáhneme relativně nízké váhy a výrobní ceny. Tyto parametry nůž předurčují například pro horolezce, jachtaře a potápěče.

 

hodnocení poroty:

U projektu Lanořez od studenta Jana Kulhánka nás zaujalo hlavně jeho zpracování. Dobře bylo zvolené zaměření, kterému student zjevně rozumí a je mu blízké. Využitelnost tak byla uvěřitelná a kvalitně odprezentovaná v portfoliu. Originalita návrhu nebo odvaha byla u jiných projektů možná vyšší, ale porotu zaujalo důkladné zpracování detailů a samotná výroba prototypu. Tato schopnost je velice blízko reálnému profesionálnímu řešení a přístupu designéra, bez které není možné v oboru pracovat. U projektu bylo skvělé vidět pochopení technických detailů (pojistka), využití nových technologií (3D tisk) a samotné dotažení, které bylo vizuálně velice blízké finálnímu výrobku. Opakovatelnost a technické zpracování jsou dva velice důležité aspekty designérské práce a podobné odhodlání práci dokončit by bylo skvělé vidět u většiny studentů.

 

 

 

ENG:

The blade design consists of six main parts attached to each other by bolts and nuts with an internal diameter of thirty millimetres, which tightens and secures the whole knife. The opening is used to attach a karabiner or a more stable grip for inserting the forefinger, which prevents the knife from slipping in critical situations (rain, snow, frost, crisis situations). Another element is the cut-out in the blade, which is used for both opening with one hand using the thumb and as an opener for shackles. In addition to the cut-out, the blade is equipped with a knurling to facilitate cutting fabric, rope or straps. The grip is made of composite plastic, complemented by a non-slip structure. The “tail” of the knife has a hole to thread a beaded string. Thanks to this very simple design, replacing any part of the blade at any time is no problem. To summarise, we achieve a relatively low weight and production cost. These parameters make the knife ideal for mountaineers, sailors and divers.

 

jury:

The workmanship on the rope cutter from Jan Kulhánek captivated us. The student intelligently selected a topic that was obviously close to him and understandable. The usability was thus credible and presented in a good quality portfolio. The design originality and courage of other projects may have been higher, but the jury appreciated the detailed processing and prototype production itself. This ability was very close to a real professional solution and designer approach, without which it is impossible to work in the industry. It was great to see the understanding of technical details (fuse), the use of new technologies (3D printing) and the completion itself, which was visually very close to the final product. Reproducibility and technical processing are two very important aspects of design work, and a similar commitment to finishing work would be great to see in other students.