Top

Štěpánka Šmídová, porotce

Štěpánka Šmídová, porotce

*1977

CZ:

Vystudovala na ČZU obor Zemědělské inženýrství – zahradnictví. Na brněnské Mendelově univerzitě obor Zahradní a krajinářská architektura. Z toho rok strávila na vídeňské BOKU.

Od roku 2002 vlastní architektonická praxe, která se během času přetransformovala v studio Šmídová Landscape Architects, s.r.o. www.smidova-la.com.

Studio se zabývá širokou škálou krajinářských projektů- od řešení městských prostorů, historických krajinářských objektů po krajinné projekty s akcentem na ekologii a trvalou udržitelnost.

Považuje za zásadní, aby příroda a krajina nebyly jen vizuální kulisa, ale živoucí organismus.

 

 

pohled porotce:

Být členem poroty pro mě byla radost a taky čest. Příležitost si detailně projít všechny ateliéry po sobě, i ty krajinářské, na které jsem byla hodně zvědavá.

Na studiu krajinářské architektury mi hodně záleží. Ačkoliv se jedná o obor, který se zdá čím dál pro společnost potřebnější, tak se v Česku nedaří na něj kvalitně připravovat. Na FA ČVUT je to obor velmi mladý, ale upřímně doufám, že zdejší absolventi vnesou do oboru svěží vítr.

Co ještě k přehlídce ateliérů dodat? Obecně velmi dobrá kvalita, ale práce jednotlivých ateliérů nevyrovnaná. Vlastně to, co jsem si přečetla i v hodnoceních z minulých ročníků.

A vlastně taky velký nepoměr v předvedené kvalitě mnohých projektů v porovnání s podprůměrnou kvalitou architektury v Česku. Zamýšlím se, kam se to množství talentu ztrácí.

Pro společnost velká škoda. Máme před sebou velký kus práce vysvětlovat, jakou hodnotu architektura má a že má smysl pro celou společnost.

 

 

ENG:

*1977

Graduated from Czech University of Life Sciences in program Agricultural engineering – gardening. Also from Brno Mendel’s University program Landscape architecture. Out of it she has spent one year at Vienna’s BOKU.

She works independently since 2002, her professional practice gradually transformed into Šmídová Landscape Architects studio. www.smidova-la.com.

The studio is dealing with wide variety of landscape projects – from urban spaces, historical landscape objects to landscape projects highlighting environmental issues and sustainability.

She considers crucial that environment and landscape should not be just a visual background but living organism.

 

view of the juror:

To be a member of jury was both pleasure and honor. The opportunity to browse thru all design studios, including landscape ones, that I was very curios about. I very care about studying of landscape architecture. Despite it is a field that seems to be gradually gaining importance for the society, teaching new experts in the Czech republic is not successful. The program at Faculty of Architecture at CTU in Prague is new and I honestly believe that graduates of this program will bring a fresh wind into the field.

What to add about design studio exhibition? High quality in general, but the outputs among design studios vary. Actually the same what I have read in the comments from previous years. Also the high difference in presented quality of lot of projects compared to mediocre quality of Czech architecture. I’m wondering where all the talent gets lost. It is a pity for society. We have a great chunk of work ahead to explain what value the architecture has and that it has a meaning for the whole society.