Top

Author: dusan

Kristýna Vyslychová

Komunitní sportovní centrum pod Nuselským mostem ateliér: Ondřej Císler, Miroslav Pazdera *vítězný projekt OD2019   CZ: Nuselské údolí má jako svou naprostou dominantu Nuselský most, který prochází přes celé Nuselské údolí. Navrhované komunitní centrum je pojato jako solitér přímo pod Nuselským mostem s využitím ploché střechy pro podpoření střešní krajiny v území. Pro dotvoření celkového prostorového konceptu jsou doplněny nedokončené východní bloky novou zástavbou. Jako solitérní dům má jasně danou pozici vymezenou náměstím. Náměstí je zpevněné velkoformátovou dlažbou. Konstrukci centra tvoří betonový skelet, fasáda je z polykarbonátových panelů. Jednotlivé funkce jsou rozděleny do jednotlivých podlaží. Vzdělávací a volnočasové centrum je umístěno ve druhém podlaží. Ostatní patra jsou pak vyhrazena sportu. V parteru se nachází kavárna a multifunkční společenský sál. Plochá střecha je využita pro basketové hřiště,...

Komunitní sportovní centrum ...

Read More

Filip Zdvořák

Galerie Čestmíra Sušky a Arjany Shameti ateliér: Hana Seho, Jan Světlík   CZ: Součástí projektu bylo také hledání vhodného pozemku, kde bychom chtěli navrhovat. Zvolil jsem lokalitu pražského Karlína, konkrétně pozemek proluky v Pernerově ulici přímo naproti Forum Karlín. Galerii od ulice odděluje vysoká zeď, za níž se skrývá nádvoří vytvořené samotnou budovou, která ho obklopuje ze všech stran. Na dvoupodlažní budově galerie se na sebe z obou konců pozemku „koukají“ dvě věže určené pro bydlení. Pod věžemi, naproti sobě, se vchází do galerie a do sálu. V galerii jsou prostory určené pro výstavu malých i velkých instalací a obrazů – dlouhá dvoupatrová chodba osvětlena severním klidným světlem, převýšený dvoupatrový prostor a jednoduchý jednopatrový prostor. Součástí galerie je dílna a ateliér. Nachází se zde...

Galerie Čestmíra Sušky a Ar...

Read More

ateliér Miroslav Cikán, Vojtěch Ertl

studenti/students: Alena Zmeškalová, Anna Pflugová, Michaela Hudečková, Ondřej Lebeda, Karolína Holánková, Jan Čech, Markéta Švíková, Michaela Černá, Hana Hladíková, Denisa Bednarčáková, Tomáš Vojtíšek, Patrik Berinšter, Šimon Kmet   CZ: zadání: Troja × Ílias Tázali jsme se, co je Troja. Je to Trojský zámek? Baroko? Val? Řeka? Přívoz? Jsou to zvířata za ploty a spoutané víno na svazích? A pokud název leží někde v základech identity místa, po které se tážeme a kterou máme dotvářet, kde nalezneme v pražské Troji stopu antického města, jehož jméno nese? Je to stopa fyzická, nebo abstraktní? Je to přírodní útvar, architektura, nebo fungování společnosti? Co je tedy obrazem Troje? Co je jejím předobrazem? A co skutečně vidíme? „Údery vesel čeří vodu. Zámek tu ještě nestojí. Lodice se blíží ke břehům...

studenti/students: Alena Zm...

Read More

Anežka Vonášková

Cesta kolem Světa – lázeňský park Aurora ateliér: Vladimír Sitta, Adéla Chmelová CZ: Zadáním semestrální práce jsou úpravy parku lázní Aurora v Třeboni. Tématem řešeného úkolu je PROPOJOVÁNÍ. Propojování volné krajiny s městem i jeho atomizovaných částí. Snažím se o zrušení pomyslné bariéry mezi sportovní občanskou vybaveností a komplexem lázní. Stávající cestu mezi těmito prostory zachovávám a rekonstruuji. Doplňuji ji o vonnou alej, která bude pěším koridorem do historické části města. Další prvek, který bude spojovat město s okolní krajinou, je nová část naučné stezky kolem rybníka Svět. Pěší komunikace bude vycházkovým koridorem napojeným na stávající parkové cesty. Bude to doslova naučná stezka, protože nese všechny informace na svém povrchu. Slouží jako encyklopedie, navigace i hřiště. V parku navrhuji zátoku. Ta bude překlenuta pontony,...

Cesta kolem Světa – lázeň...

Read More

Jan Čapek, porotce

CZ: *1976 Designér Jan Čapek vystudoval UMPRUM v ateliéru Kov a Šperk a Design výrobků. Svému oboru se věnuje v celé jeho šíři. Je držitelem ocenění doma i ve světě. Známý je realizacemi lahví pro Karlovarské minerální vody a půllitrů pro velké České pivovary, ale i autorskou tvorbou v podobě houpacích bullterierů či lechtivé porcelánové vázy Pinup. Ke svým projektům přistupuje vždy novým způsobem. Staví jak na vysoké estetice a překvapivém technickém řešení, tak i na konceptuálním přesahu či rozvíjení možnosti použití daného předmětu.     Pohled porotce: Za sebe nejvýše hodnotím ateliéry Jana Jaroše a Filipa Streita. Ateliér Filipa Streita měl díky jednotnému zadání nejsilnější prezentaci a překvapivě velké množství velice kvalitních designových řešení. To vše v materiálu se kterým není lehké pracovat. Proto tento atelier hodnotím nejlépe.   ENG: Jan Čapek graduated from the Studio...

CZ: *1976 Designér Jan Ča...

Read More

Sausan Haj Abdová

Městský nájemní dům Karlín ateliér: Michal Kuzemenský, Petra Kunarová   CZ: Cílem bylo hledání ideální dispozice bytu, hledání hranice mezi maximální hustotou města a maximálním pohodlím jeho obyvatel. Důraz kladen na exteriérové části bytů. Pavlačový dům – typologie typická pro nájemní bydlení, typická také pro Karlín – ale současně. Byt Jedna základní dispozice bytu a její multiplikace. Dva dlouhé tunely východo-západně orientované, spojené/rozdělené vrstvou ze super-bloku vestavného nábytku. Kuchyně záměrně umístěna do středu dispozice. Dvě stejně velké ložnice se stejnými okny. Dům Forma domu tvořena skládáním za sebe, zrcadlením a otočením jedné základní jednotky bytu. Velká okna prosvětlují hluboké dispozice, vytvářejí na fasádě nepravidelný řád – stejným směrem do ulice a stejným směrem do dvora. Systém skládání bytů v domě se propisuje na fasády slepými...

Městský nájemní dům Karl...

Read More

Kryštof Haničinec

Výstavní systém FA ateliér: Jan Fišer, Henrieta Nezpěváková   CZ: Magnetové spojení trubek do jednoduchých konstrukcí. Tento systém je možné kombinovat s již vytvořenými prvky, kterými škola disponuje (kozy od stolů). Díky své variabilitě pak mohou při vystavování sami studenti popustit uzdu fantazii. Záměrem bylo také propojit systém se samotnou budovou tak, aby vystavování bylo limitováno jen materiálem, na který je možné magnet přichytit, a drzostí studentů, kam si dovolí své věci vystavit. Při vyšší kvantitě prací je možné použít jen dva základní prvky pro co největší úsporu místa a zavěsit plakáty jeden vedle druhého bez řešení prostorových dimenzí jakýchkoliv rámů či desek. Celý systém je také velice levný a je koncipován tak, aby neobsahoval žádné stálé spoje typu lepení či svařování. Magnety jsou upevněny...

Výstavní systém FA ateli...

Read More

Natália Kostelníková

Edukačné centrum v Trnovanoch ateliér: Václav Girsa, Tomáš Efler, Martin Čtverák   CZ: Zadaním bolo vyriešiť hlavne funkčne budovu bývalej sušiarne chmeľu, postavenej v neogotickom štýle Franzom a Mínou Hassmanovými v roku 1908 v blízkosti mesta Žatec, v Trnovanoch. Mesto Žatec prechádzalo v poslednej dobe pozitívnymi zmenami a chuť smerovať dopredu vyjadrilo aj vypracovaním strategického dokumentu jeho rozvoja. V čom však zaostáva, je minimálne začlenenie celého regiónu do svojho plánu a začlenenie samotných obyvateľov. Nezanedbateľné sú aj sociálne problémy v meste a v regióne. Návrh by mal byť impulzom pre vytváranie príležitostí pre lokálov a ich zapájanie do dejov. Trnovany, obec, ktorú je veľmi ľahké prepojiť s mestom cyklotrasou cez Bezděkov by mohla byť súčasťou zmien a súvislého prepojovania regiónu. Príroda a množstvo zachovalých...

Edukačné centrum v Trnovanoc...

Read More

Petr Hák, porotce

*1988 Architekt a designér Petr Hák mimo vlastní tvorby působí jako asistent v ateliéru Designu Interiéru a Nábytku u Romana Vrtišky a Vladimíra Žáka na Pražské UMPRUM, kterou také sám vystudoval. Jeho vlastní práce, vznikající pod značkou PHAD, jsou průběžně k vidění např. na Pražském Designbloku a v minulosti si vysloužily bezpočet nominací či ocenění. Petr Hák se v roce 2016 stal Objevem roku na Czech Grand Design a v roce 2018 byl též nominován jako Designér roku.   pohled porotce: Jsem rád, že jsem měl šanci blíže se seznámit s projekty studentů ČVUT a současně být součástí soutěže Olověný Dušan, kterou považuji za velice zdařilou a komplexní. Je až neuvěřitelné, že celá soutěž je v patronátu a organizaci studentského spolku o to více je neuvěřitelná pečlivost a kvalitní organizovanost celého průběhu. Myslím, že by bylo více než vhodné podobný systém hodnocení...

*1988 Architekt a designé...

Read More

Štěpánka Šmídová, porotce

*1977 CZ: Vystudovala na ČZU obor Zemědělské inženýrství – zahradnictví. Na brněnské Mendelově univerzitě obor Zahradní a krajinářská architektura. Z toho rok strávila na vídeňské BOKU. Od roku 2002 vlastní architektonická praxe, která se během času přetransformovala v studio Šmídová Landscape Architects, s.r.o. www.smidova-la.com. Studio se zabývá širokou škálou krajinářských projektů- od řešení městských prostorů, historických krajinářských objektů po krajinné projekty s akcentem na ekologii a trvalou udržitelnost. Považuje za zásadní, aby příroda a krajina nebyly jen vizuální kulisa, ale živoucí organismus.     pohled porotce: Být členem poroty pro mě byla radost a taky čest. Příležitost si detailně projít všechny ateliéry po sobě, i ty krajinářské, na které jsem byla hodně zvědavá. Na studiu krajinářské architektury mi hodně záleží. Ačkoliv se jedná o obor, který se zdá čím...

*1977 CZ: Vystudovala na...

Read More