Top

2017

Styk, Želiar, Lašek

[embed]https://vimeo.com/209616695[/embed] * ocenění poroty   CZ: Most medzi ateliér Císler Pazdera   Dům u mostu Bytový dům se nachází v Holešovicích na atraktivním místě na břehu Vltavy v bezprostředním sousedství mostu a je koncipován jako celý blok. Jde o pavlačový dům, jehož pavlače obíhají vnitřní obvod bloku kromě severní strany, kde je kvůli osvětlení bytů pavlač orientována do nově vzniklého náměstí.   V suterénu budovy se nachází podzemní parkoviště pro rezidenty. V parteru se nachází volný prostor k pronájmu obchodníkům a společné prostory k užívání všech obyvatel bloku. Druhé, třetí a čtvrté podlaží disponují stejnou skladbou bytů v různých variacích, která se odráží na fasádě. V pátém podlaží jsou velkorysejší byty s velkými terasami utvářejícími členitou střešní krajinu.   Fasády budovy jsou pokryty šedou stěrkovou omítkou a jsou členěné nepravidelně rozmístěnými zapuštěnými balkony.   Most Mezi Most Mezi je situovaný nad řekou Vltavou a propojuje dvě pražské čtvrti Holešovice...

[embed]https://vimeo.com/20961...

Read More

Dymeš + Peľák

[embed]https://vimeo.com/209568698[/embed] CZ: Žebřík   ateliér Karel   1 Světelná instalace.   40 linek - 40 let fakulty.   Barvy v gradinetu - svět v dění.   Konflikt fakulty a studenta.   Nenásilnost.   12 metrů světla.   Studentský projekt.   hodnocení poroty Citát „Nemáš-li sil, abys hořel a šířil světlo, aspoň nezacloňuj“ v ateliéru Mariana Karla, spolu s dalšími texty rozhozenými po budově, mě zaujal a vzbudil několik otázek, pro koho je určen? Pro studenty? Pedagogy? Návštěvníky? Pro mě? Vyzývavý, arogantní, ale rozhodně vzbuzující očekávání, co bude v tom ateliéru a nejen tam. Přesto práce dvou studentů z Ateliéru Karel působila smířlivě, citlivě a jemně, ale i konceptuálně dramaticky. Jak dotyční studenti informují v uvozujícím textu instalace má vzbuzovat loajalitu vůči fakultě. (40 horizontálních linek – 40 let samostatného provozu FA ČVUT). Právě díky perfektnímu zvládnutí detailů, programování a čistotou provedení, světlo měnící svou barvu a rytmus na...

[embed]https://vimeo.com/20956...

Read More

Jirkalová

[embed]https://vimeo.com/209568983[/embed] CZ: Iluzivní křišťálový lustr ateliér Karel   Nedávno mi někdo řekl: „Nemám rád, když lustr opravdu jen naplno svítí a nic víc. Když jsem byl malý, měli jsme doma spoustu honosných lustrů. V každé místnosti jiný. Skláněl jsem se před nimi, dodnes na to vzpomínám.“   A tak jsem mu ukázala to, co teď vám. Lustr, který jsem vytvořila. Trochu absurdní a přesto funkční. Svou vnější formou nijak neruší a dokonale tak zapadne do současných moderních interiérů, ve zhasnutém stavu je téměř neviditelné. Díky uzavřené spodní části budí dojem, že nemůže snad ani svítit. Díky projekci ostrého stínu na strop je možné mít doma vlastní, iluzivní křišťálový lustr. Takový, který pro každého znamená něco jiného – něco krásného a nablýskaného, luxus, nostalgii, teplo domova, nebo i kýč.   V minimalistické kovové konstrukci je...

[embed]https://vimeo.com/20956...

Read More

Šimon Brabec, porotce

*1982 1998 – 2002 gymnázium České Budějovice 2006 – 2010 Fakulta umění a architektury TU Liberec 2010 – 2013 Architektura IV UMPRUM 2010 – Tvůrčí jednotka architektonické studio 2013 – Braasi Industry     Naší porotou hodnocené práce Ústavu designu nás až na pár vyjímek nijak mile nepřekvapily. Spousta prací působí jako hra na design. Bez povědomí ,,proč“ něco studenti navrhují, rovnou přecházejí k formálním cvičením ,,jak“ má předmět vypadat. Když mají objekt hotový, dotvoří omáčku, ideu, koncept na pár řádek. Pokud se člověk začte do doprovodných textů, vidí úplně něco jiného ve skutečnosti. Proces práce je střelba do tmy. Chybějí rešerže, proces vývoje. Na prezentaci, která je v praxi maximálně důležitá, se neklade náležitý důraz. Nemyslím jen grafickou prezentaci, úroveň provedení modelu a prototypu. Hlavně chybí jasná formulace myšlenky. Proč je lepší miniaturní krabičku...

*1982 1998 – 2002 gymnáz...

Read More

Jan Činčera, porotce

  * 1961 Praha 1976 - 1980 Střední průmyslová škola grafická 1983 - setkání s J. H. Kocmanem, počátek práce s papírem nejen jako s průmyslovým, ale i umělecky svébytným materiálem 1984 - 1989 zaměstnán v Pražských papírnách ve Středisku obalového inženýrství 1989 - 1994 odborný asistent v Ateliéru Miloše Šejna AVU 1991 - založení Studia Činčera, soustavná práce v oblasti obalového designu,           spolupráce s předními českými výtvarníky a designery od 1995 - člen poroty a pozdější předseda mezinárodní soutěže Mladý obal       Vždy, když vstupuji do budovy Architektury ČVUT, pociťuji chuť studovat v těchto inspirativních prostorech. Otevřenost, komunikativnost, průhlednost, čistota, to je to, co mě fascinuje. O to víc jsem byl nejen já, ale i kolegové porotci, rozpačitý nad prezentovanými studentskými výsledky. Sama moderní současná atmosféra budovy možná nedá vyznít jednotlivým pracím, které se často...

  * 1961 Praha 197...

Read More

Lexová

[embed]https://vimeo.com/209567711[/embed] * Olověný Dušan 2017 vítěz kategorie Design ∕ projekt   CZ: Smetáček FORM 165 ateliér Jaroš & Doucet   Set lopatky se smetáčkem je charakteristický svou symbiózou. Jednoduchý tvar smetáčku určuje tvar lopatky a jako celek jsou prostorově nenáročné. Smetáček je navržen s důrazem na estetickou stránku. To ale neubírá na jeho funkčnosti. FORM 165 je vhodným doplňkem do interiérů všech stylů. Smetáček využijete při drobném úklidu v kuchyni či k zametení sazí u krbu. Styl a praktičnost lopatky se smetáčkem se stane nepostradatelným článkem vašeho domova. Název FORM 165 přesně definuje tvar smetáčku, tj. úhel zalomení.   Technologie výroby Lopatka je vyrobena z 0,8 mm tenkého plechu, který se pomocí raznice a formy vytvaruje do požadovaného tvaru. Použitý plech – měď / mosaz / patinovaná mosaz /nerez. Dubový smetáček je povrchově opatřen voskovým olejem. Štětiny jsou...

[embed]https://vimeo.com/20956...

Read More

Matěj Draslar, porotce

* 1987 Od roku 1997 žije převážně ve Švýcarsku. Studoval architekturu na ETH v Curychu a pracoval v architektonických ateliérech v Čechách a ve Švýcarsku. Během studií se zabýval drobnými realizacemi, jako například přestavbou školky nebo novostavbou garáže. V rámci agps architecture ltd. nyní vede tým zabývající se převážně architektonickými soutěžemi a urbanismem. Vyučuje a přednáší architektonické navrhování na profesuře Marca Angélila na ETH Curych, kde je také zodpovědný za péči o diplomanty.       Nevěděl jsem, co očekávat. Na ČVUT jsem nikdy příležitost studovat neměl a mimo prohlídky nové budovy jsem o vyučování na fakultě měl informací pomálu. Porota Olověného Dušana byla příležitostí se moci celé dva dny, ve skvělém kolektivu, zabývat tvorbou studentů a výukou architektury na ČVUT. Na tomto místě bych...

* 1987 Od roku 1997 žije p...

Read More

Neuvirt

[embed]https://vimeo.com/209615594[/embed] 24 * ocenění poroty   CZ: Lázeňské náměstí ateliér Redčenkov & Danda   Rozlehlé náměstí Míru je nejvýznamnějším prostorem historického centra Františkových Lázní. Náměstí však nedýchá lázeňskou atmosférou. Samo místo již není součástí lázeňské procedury, ačkoliv se zde nachází Františkův pramen stojící za zrozením celého města.   Navrácení mimořádných hodnot náměstí a historického centra je spojeno s jejich začleněním do komplexní lázeňské léčby, která nespočívá jen v užívání pitné kůry v lázeňských domech, ale stejně důležité je korzování parkem, odpočinek v kavárnách v centru města, společenský kontakt s ostatními hosty, nastolení duševního klidu a zapomenutí na každodenní starosti.   Náměstí je návrhem přeměněno v prostor, který se stává vyvrcholením „městské“ části této komplexní lázeňské léčby.   Prostor náměstí je zacelen doplněním proluk a přeměnou nevhodných objektů bez veřejného parteru. Pro budovu společenského sálu je navržen nový vstup. Přiléhající...

[embed]https://vimeo.com/20961...

Read More

Poloch

[embed]https://vimeo.com/209615960[/embed] * ocenění poroty   CZ: Nejen bydlení pro Úvaly ateliér Kraus & Čančík   Úvaly jsou městem se sedmi a půl tisíci obyvateli, kde si jako ve městě nepřipadáte. Rozsáhlá kobercová zástavba a další plány na její rozšiřování, odříznutí náměstí vytíženým železničním koridorem, absence výrazné veduty a míst umožňujích ztotožnění. Řešené území bývalého cukrovaru se nachází blízko zmíněného náměstí a staví se do cesty mezi centrem a obytnými čtvrtěmi na jihu. Právě proto má velký potenciál a I z hlediska budoucího rozvoje je příležistostí pro vnesení městského charakteru do Úval. V severní části pozemku, vymezené dvěma stávajícími domy, navrhuji soubor bytovek. Vůči chaotičnosti okolního prostředí a jeho průmyslovému charakteru se snažím vymezit výraznou figurou domů semknutých do klastru a spojených společnou zelenou střechou v úrovni prvního patra, která slouží obyvatelům domů, usnadňuje...

[embed]https://vimeo.com/20961...

Read More

ateliér Novotný, Koňata, Zmek

[embed]https://vimeo.com/209564916[/embed] * ocenění poroty   CZ: Nová budova fakulty architektury Technické university v Drážďanech   Rozsáhlý campus TU prakticky v centru Drážďan je zářezem čtyřproudové komunikace rozdělen na dvě poloviny, historickou z počátku dvacátého století a poválečnou. Fakulta architektury (1200 studentů) nemá v současnosti odpovídající budovu a  působí v universální administrativní budově mimo areál, respektive na jeho okraji v novodobé, východní části.   Místo pro novou budovu bylo vybráno v pozici, kterou uvažoval velkorysý územní plán již v roce 1910. Pozemek je umístěn v blízkosti centrálního náměstí Fritz Foerster Platz na okraji původní historické části kampusu, tvořené sestavou převážně cihlových budov, mezi budovami Beyer Bau  z roku 1912 (v současnosti Fakulta pozemního stavitelství) a novou budovou centrálních poslucháren.  Úzká parcela s poměrně dramatickým terénem, se vzrostlými stromy, v současnosti částečně zastavěná provizorními objekty dílen. Soutěžní podmínky stanoví velice podrobný stavební program, navržený...

[embed]https://vimeo.com/20956...

Read More