Top

Architektura

Styk, Želiar, Lašek

[embed]https://vimeo.com/209616695[/embed] * ocenění poroty   CZ: Most medzi ateliér Císler Pazdera   Dům u mostu Bytový dům se nachází v Holešovicích na atraktivním místě na břehu Vltavy v bezprostředním sousedství mostu a je koncipován jako celý blok. Jde o pavlačový dům, jehož pavlače obíhají vnitřní obvod bloku kromě severní strany, kde je kvůli osvětlení bytů pavlač orientována do nově vzniklého náměstí.   V suterénu budovy se nachází podzemní parkoviště pro rezidenty. V parteru se nachází volný prostor k pronájmu obchodníkům a společné prostory k užívání všech obyvatel bloku. Druhé, třetí a čtvrté podlaží disponují stejnou skladbou bytů v různých variacích, která se odráží na fasádě. V pátém podlaží jsou velkorysejší byty s velkými terasami utvářejícími členitou střešní krajinu.   Fasády budovy jsou pokryty šedou stěrkovou omítkou a jsou členěné nepravidelně rozmístěnými zapuštěnými balkony.   Most Mezi Most Mezi je situovaný nad řekou Vltavou a propojuje dvě pražské čtvrti Holešovice...

[embed]https://vimeo.com/20961...

Read More

Matěj Draslar, porotce

* 1987 Od roku 1997 žije převážně ve Švýcarsku. Studoval architekturu na ETH v Curychu a pracoval v architektonických ateliérech v Čechách a ve Švýcarsku. Během studií se zabýval drobnými realizacemi, jako například přestavbou školky nebo novostavbou garáže. V rámci agps architecture ltd. nyní vede tým zabývající se převážně architektonickými soutěžemi a urbanismem. Vyučuje a přednáší architektonické navrhování na profesuře Marca Angélila na ETH Curych, kde je také zodpovědný za péči o diplomanty.       Nevěděl jsem, co očekávat. Na ČVUT jsem nikdy příležitost studovat neměl a mimo prohlídky nové budovy jsem o vyučování na fakultě měl informací pomálu. Porota Olověného Dušana byla příležitostí se moci celé dva dny, ve skvělém kolektivu, zabývat tvorbou studentů a výukou architektury na ČVUT. Na tomto místě bych...

* 1987 Od roku 1997 žije p...

Read More

Neuvirt

[embed]https://vimeo.com/209615594[/embed] 24 * ocenění poroty   CZ: Lázeňské náměstí ateliér Redčenkov & Danda   Rozlehlé náměstí Míru je nejvýznamnějším prostorem historického centra Františkových Lázní. Náměstí však nedýchá lázeňskou atmosférou. Samo místo již není součástí lázeňské procedury, ačkoliv se zde nachází Františkův pramen stojící za zrozením celého města.   Navrácení mimořádných hodnot náměstí a historického centra je spojeno s jejich začleněním do komplexní lázeňské léčby, která nespočívá jen v užívání pitné kůry v lázeňských domech, ale stejně důležité je korzování parkem, odpočinek v kavárnách v centru města, společenský kontakt s ostatními hosty, nastolení duševního klidu a zapomenutí na každodenní starosti.   Náměstí je návrhem přeměněno v prostor, který se stává vyvrcholením „městské“ části této komplexní lázeňské léčby.   Prostor náměstí je zacelen doplněním proluk a přeměnou nevhodných objektů bez veřejného parteru. Pro budovu společenského sálu je navržen nový vstup. Přiléhající...

[embed]https://vimeo.com/20961...

Read More

Poloch

[embed]https://vimeo.com/209615960[/embed] * ocenění poroty   CZ: Nejen bydlení pro Úvaly ateliér Kraus & Čančík   Úvaly jsou městem se sedmi a půl tisíci obyvateli, kde si jako ve městě nepřipadáte. Rozsáhlá kobercová zástavba a další plány na její rozšiřování, odříznutí náměstí vytíženým železničním koridorem, absence výrazné veduty a míst umožňujích ztotožnění. Řešené území bývalého cukrovaru se nachází blízko zmíněného náměstí a staví se do cesty mezi centrem a obytnými čtvrtěmi na jihu. Právě proto má velký potenciál a I z hlediska budoucího rozvoje je příležistostí pro vnesení městského charakteru do Úval. V severní části pozemku, vymezené dvěma stávajícími domy, navrhuji soubor bytovek. Vůči chaotičnosti okolního prostředí a jeho průmyslovému charakteru se snažím vymezit výraznou figurou domů semknutých do klastru a spojených společnou zelenou střechou v úrovni prvního patra, která slouží obyvatelům domů, usnadňuje...

[embed]https://vimeo.com/20961...

Read More

ateliér Novotný, Koňata, Zmek

[embed]https://vimeo.com/209564916[/embed] * ocenění poroty   CZ: Nová budova fakulty architektury Technické university v Drážďanech   Rozsáhlý campus TU prakticky v centru Drážďan je zářezem čtyřproudové komunikace rozdělen na dvě poloviny, historickou z počátku dvacátého století a poválečnou. Fakulta architektury (1200 studentů) nemá v současnosti odpovídající budovu a  působí v universální administrativní budově mimo areál, respektive na jeho okraji v novodobé, východní části.   Místo pro novou budovu bylo vybráno v pozici, kterou uvažoval velkorysý územní plán již v roce 1910. Pozemek je umístěn v blízkosti centrálního náměstí Fritz Foerster Platz na okraji původní historické části kampusu, tvořené sestavou převážně cihlových budov, mezi budovami Beyer Bau  z roku 1912 (v současnosti Fakulta pozemního stavitelství) a novou budovou centrálních poslucháren.  Úzká parcela s poměrně dramatickým terénem, se vzrostlými stromy, v současnosti částečně zastavěná provizorními objekty dílen. Soutěžní podmínky stanoví velice podrobný stavební program, navržený...

[embed]https://vimeo.com/20956...

Read More

Lukáš Brom, porotce

*1979 Architekturu vystudoval na Technické univerzitě v Liberci (2006), během školy zažil přístup architekta Davida Kopeckého, architektů A69 nebo grafického designéra Aleše Najbrta v rámci roční stáže. Na škole se také spolupodílel na založení nezávislého hodnocení projektů - ceně Ještěd f kleci (JFK). Po škole zamířil do studia 4a architekti (2006-2008), A69 architekti (2008-2010). V roce 2010 pak zakládá spolu se Štěpánem Tláskalem a Davidem Kazickým vlastní studio The Builders / www.builders.cz. Mezi intergalakticky slavné realizace patří podsvícená laminátová stěna/bar a šatna do klubu Roxy. Jinak se však studio soustředí především na týrání klientů nevyzkoušenými a nesystémovými detaily a sebe navzájem pak pozdě odevzdanými soutěžními návrhy.     Pohled na Olověného Dušana   Jsem rád, že také mohu říct legendární hlášku: "Dal jsem to celý!". Dva...

*1979 Architekturu vystudov...

Read More

ateliér Kuzemenský a Synek

[embed]https://vimeo.com/209564793[/embed] * ocenění poroty   CZ: Mixed use development Na knížecí   Konstrukce a dekonstrukce městského bloku je hlavním teoretickým tématem semestrální práce. Jeho výhody, nevýhody, limity, odstranění nevýhod, zkoumání klišé s blokem spojených, propojení více funkcí v bloku. Jedním z cílů zadání je zkoumání obecných vlastností městského bydlení, městského bloku, jeho velikosti, možnosti jeho nového pochopení, soudobý posun v typologii, hloubky, intenzity, měřítka a podobně. Podstatné je vyřešit celé zadané území – tedy v celé hloubce části nedokončeného vnitrobloku.   Úkolem je prověření kapacity parcely. Akademickým zadáním je maximální využití hodnoty území. Úkolem je určit hranici, kdy intenzita / hustota začíná být kontraproduktivní a snižuje hodnotu celku.   Úkolem je na řešeném území navrhnout strukturu, kde hlavním programem bude bydlení, druhou částí je standardní kancelářská / komerční či jiná veřejná funkce. Tuto část domu...

[embed]https://vimeo.com/20956...

Read More

Gelien

[embed]https://vimeo.com/209585239[/embed] * ocenění poroty   CZ: Mixed use development Na Knížecí ateliér Kuzemenský & Synek   Lokalita Na Knížecí sa nachádza na rozmedzí nedokončeného a novovznikajúceho Smíchova. Spája svety vnútromestskej periférie a vnútroblokovej romantiky poprekrajovanej prozaickými výjavmi upadajúceho trhoviska. Stanica metra Anděl stojí medzi svetom nablýskaného centra a špinavosťou rušnej križovatky autobusovej stanice. Je to miesto nových nádejí na pokľudné životy strednej triedy a reprezentatívneho priestoru novej radnice.   Urbanistické riešenie experimentuje s prepojením dvoch umelo vytvorených osí. Prvá, realizovaná v deväťdesiatych rokoch ako predĺženie Anděla pasážou Zlatý Anděl, končí v ulici Bozděchova a naráža na dom, v súčasnosti kancelársky objekt. Druhá osa, zelený bulvár plánovaný ako súčasť developmentu Smíchov City, ústí do nevyužívaného biografiu. Návrh skúma možnosti ich prepojenia, prebúrania domov a zapojenia celého bloku do nového fungovania.   Pešie prepojenie prechádza do vnútrobloku, ktorý je zastavovaný obytnými domami s komerčným...

[embed]https://vimeo.com/20958...

Read More

Pavel Buryška, porotce

 (*1984, Ostrava) V roce 2011 absolvoval na Fakultě architektury ČVUT v Praze. V průběhu roku 2008 působil v holandském ateliéru Neutelings Riedijk Architects a v letech 2009–2011 pracoval na výzkumných projektech v rámci pražské kanceláře Jiran Kohout architekti s.r.o. / Centrum kvality bydlení. V roce 2011 založil společně s partnerkou Barborou ateliér XTOPIX, nyní XTOPIX architekti s.r.o. Od roku 2015 je autorizovaný architekt ČKA. Vedle zpracovávání a realizace projektů různého měřítka a zaměření získal řadu ocenění na poli architektonicko-urbanistických soutěží, především pak 1. místo na revitalizaci Husova náměstí v Lysé nad Labem (v projekci), 1. místo na přestavbu kina v Plané (v realizaci) a novostavbu mateřské školy ve Stříbře (v realizaci), 1. místo na rekonstrukci skautské mohyly Ivančena (dokončeno 2016), 2. místo na revitalizaci lokality Americká – Sirková v Plzni...

 (*1984, Ostrava) V roce 2...

Read More

Jan Šépka, porotce

*1969 V roce 1995 vystudoval FA ČVUT a o dva roky později dokončil Školu architektury AVU. V roce 1994 inicioval spolu s Michalem Kuzemenským spolek Nová česká práce.  V letech 1998-2009 je společníkem ateliéru HŠH architekti. Poté založil vlastní kancelář Šépka architekti : www.sepka-architekti.cz.  V letech 2004 -2014 působí jako pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze. V letech 2014 – 2016 byl vedoucím Kanceláře projektů a soutěží na IPR v Praze a od roku 2014 vede ateliér A1 na UMPRUM, kde byl v roce 2015 jmenován docentem pro obor Architektura. V roce 2006 byl editorem ročenky Česká architektura a v roce 2015 vydal knihu „Jak se dělá město“ Řada projektů, na kterých se podílel, získala ocenění v ČR i v zahraničí. K nejznámějším patří úpravy Horního náměstí v Olomouci, úpravy Jiřského náměstí...

*1969 V roce 1995 vystudo...

Read More