Top

Ateliéry

ateliér Novotný, Koňata, Zmek

[embed]https://vimeo.com/209564916[/embed] * ocenění poroty   CZ: Nová budova fakulty architektury Technické university v Drážďanech   Rozsáhlý campus TU prakticky v centru Drážďan je zářezem čtyřproudové komunikace rozdělen na dvě poloviny, historickou z počátku dvacátého století a poválečnou. Fakulta architektury (1200 studentů) nemá v současnosti odpovídající budovu a  působí v universální administrativní budově mimo areál, respektive na jeho okraji v novodobé, východní části.   Místo pro novou budovu bylo vybráno v pozici, kterou uvažoval velkorysý územní plán již v roce 1910. Pozemek je umístěn v blízkosti centrálního náměstí Fritz Foerster Platz na okraji původní historické části kampusu, tvořené sestavou převážně cihlových budov, mezi budovami Beyer Bau  z roku 1912 (v současnosti Fakulta pozemního stavitelství) a novou budovou centrálních poslucháren.  Úzká parcela s poměrně dramatickým terénem, se vzrostlými stromy, v současnosti částečně zastavěná provizorními objekty dílen. Soutěžní podmínky stanoví velice podrobný stavební program, navržený...

[embed]https://vimeo.com/20956...

Read More

ateliér Kuzemenský a Synek

[embed]https://vimeo.com/209564793[/embed] * ocenění poroty   CZ: Mixed use development Na knížecí   Konstrukce a dekonstrukce městského bloku je hlavním teoretickým tématem semestrální práce. Jeho výhody, nevýhody, limity, odstranění nevýhod, zkoumání klišé s blokem spojených, propojení více funkcí v bloku. Jedním z cílů zadání je zkoumání obecných vlastností městského bydlení, městského bloku, jeho velikosti, možnosti jeho nového pochopení, soudobý posun v typologii, hloubky, intenzity, měřítka a podobně. Podstatné je vyřešit celé zadané území – tedy v celé hloubce části nedokončeného vnitrobloku.   Úkolem je prověření kapacity parcely. Akademickým zadáním je maximální využití hodnoty území. Úkolem je určit hranici, kdy intenzita / hustota začíná být kontraproduktivní a snižuje hodnotu celku.   Úkolem je na řešeném území navrhnout strukturu, kde hlavním programem bude bydlení, druhou částí je standardní kancelářská / komerční či jiná veřejná funkce. Tuto část domu...

[embed]https://vimeo.com/20956...

Read More

ateliér Císler Pazdera

[embed]https://vimeo.com/209564189[/embed] * ocenění poroty Most – město   Atelier se zabýval problémem nového mostu mezi Holešovicemi a Karlínem a jeho vztahem k městu. Město přetékající na Most, Most jako počátek Města. Hledání programu bylo součástí úlohy. Pracovalo se převážně ve skupinách.   Téma zahrnovalo celou řadu problémů, počínaje hladinou tisícileté vody a s tím souvisejícím urbanistickým řešením, přes konstrukční a technologickou problematiku, řešení předpolí mostu, dopravní řešení, zasazení mostu do kontextu panoramatu Prahy, doplnění parkových ploch ve struktuře města, navázání na významnou stávající zástavbu (např. Holešovická tržnice a Karlínský developement). Podkladem byly tři varianty studie poskytnuté Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.   hodnocení poroty Škola architektury není jen výrobnou projektantů, kteří dobře znají řemeslo a snadno zapadnou do systému. Škola by měla být i laboratoří, kde se experimentuje, hledá, zkouší a...

[embed]https://vimeo.com/20956...

Read More

ateliér Redčenkov – Danda

[embed]https://vimeo.com/209565040[/embed] * ocenění poroty   CZ: Jedno město, dva světy. Na jedné straně lázně v historickém jádru se svými lázeňskými hosty, na straně druhé rostlé město se stálými obyvateli jako doplněk klasicistní lázeňské mřížky. Dva světy, které se léta doplňovaly a žily ve vzájemné synergii, se po roce 1989 začaly vzdalovat. Na jedné straně monofunkční lázeňská zóna - pevnost, kde průměrný věk pacienta je 70 let, kde chybí poptávka po vybavenosti a službách, kde lázeňský park je v současném pojetí lázeňství jen estetickým doplňkem, kde historické budovy lázeňských balneo provozů ustoupily „županovému“ pojetí lázeňství, kde odborné lázeňské zdravotnictví ustupuje před welnessovou turistikou. Na druhé straně město bez vnitřní struktury. Město, které přišlo o přirozené centrum a nahrazuje si jej ve vzdáleném Chebu. Přesto město s velkým...

[embed]https://vimeo.com/20956...

Read More

ateliér Kraus a Čančík

[embed]https://vimeo.com/209563535[/embed] * ocenění poroty   CZ: (Nejen) bydlení pro Úvaly aneb charizma maloměstské periferie(?)   Úvaly, město v záPraží. Lokalita bývalého cukrovaru: obecní pozemky maloměstského brownfieldu obklopené dopravou, supermarketem, stavebninami, sklady, kůlnami, zelení… využité zatím jen dvojicí někdejších deputátnických bytovek. Zdánlivě místo bez charizmatu, bez výrazných vodítek. Studenti měli místo obydlet. Druh bydlení i jeho hustotu správně zvolit a obhájit. Zabývali jsme se stavitelstvím, řešili nudné praktické otázky: peníze, kapacity, materiály, technologie. Poznávali jsme, jak těžké je v takové realitě uhájit architekturu.   hodnocení poroty Když vstoupíme do ateliéru Kraus & ČCančík jsme obklopeni instalací, která okamžitě navozuje pracovní atmosféru. Napadají nás asociace jako dílna nebo laboratoř. Instalace zdůrazňuje pracovní proces, metodiku a experiment.   U vstupu nacházíme shrnutí zadání. Studenti se zabývají (nejen) bydlením pro Úvaly. Téma je osvěživě všední...

[embed]https://vimeo.com/20956...

Read More