Top

Porota

Matěj Draslar, porotce

* 1987 Od roku 1997 žije převážně ve Švýcarsku. Studoval architekturu na ETH v Curychu a pracoval v architektonických ateliérech v Čechách a ve Švýcarsku. Během studií se zabýval drobnými realizacemi, jako například přestavbou školky nebo novostavbou garáže. V rámci agps architecture ltd. nyní vede tým zabývající se převážně architektonickými soutěžemi a urbanismem. Vyučuje a přednáší architektonické navrhování na profesuře Marca Angélila na ETH Curych, kde je také zodpovědný za péči o diplomanty.       Nevěděl jsem, co očekávat. Na ČVUT jsem nikdy příležitost studovat neměl a mimo prohlídky nové budovy jsem o vyučování na fakultě měl informací pomálu. Porota Olověného Dušana byla příležitostí se moci celé dva dny, ve skvělém kolektivu, zabývat tvorbou studentů a výukou architektury na ČVUT. Na tomto místě bych...

* 1987 Od roku 1997 žije p...

Read More

Lukáš Brom, porotce

*1979 Architekturu vystudoval na Technické univerzitě v Liberci (2006), během školy zažil přístup architekta Davida Kopeckého, architektů A69 nebo grafického designéra Aleše Najbrta v rámci roční stáže. Na škole se také spolupodílel na založení nezávislého hodnocení projektů - ceně Ještěd f kleci (JFK). Po škole zamířil do studia 4a architekti (2006-2008), A69 architekti (2008-2010). V roce 2010 pak zakládá spolu se Štěpánem Tláskalem a Davidem Kazickým vlastní studio The Builders / www.builders.cz. Mezi intergalakticky slavné realizace patří podsvícená laminátová stěna/bar a šatna do klubu Roxy. Jinak se však studio soustředí především na týrání klientů nevyzkoušenými a nesystémovými detaily a sebe navzájem pak pozdě odevzdanými soutěžními návrhy.     Pohled na Olověného Dušana   Jsem rád, že také mohu říct legendární hlášku: "Dal jsem to celý!". Dva...

*1979 Architekturu vystudov...

Read More

Pavel Buryška, porotce

 (*1984, Ostrava) V roce 2011 absolvoval na Fakultě architektury ČVUT v Praze. V průběhu roku 2008 působil v holandském ateliéru Neutelings Riedijk Architects a v letech 2009–2011 pracoval na výzkumných projektech v rámci pražské kanceláře Jiran Kohout architekti s.r.o. / Centrum kvality bydlení. V roce 2011 založil společně s partnerkou Barborou ateliér XTOPIX, nyní XTOPIX architekti s.r.o. Od roku 2015 je autorizovaný architekt ČKA. Vedle zpracovávání a realizace projektů různého měřítka a zaměření získal řadu ocenění na poli architektonicko-urbanistických soutěží, především pak 1. místo na revitalizaci Husova náměstí v Lysé nad Labem (v projekci), 1. místo na přestavbu kina v Plané (v realizaci) a novostavbu mateřské školy ve Stříbře (v realizaci), 1. místo na rekonstrukci skautské mohyly Ivančena (dokončeno 2016), 2. místo na revitalizaci lokality Americká – Sirková v Plzni...

 (*1984, Ostrava) V roce 2...

Read More

Jan Šépka, porotce

*1969 V roce 1995 vystudoval FA ČVUT a o dva roky později dokončil Školu architektury AVU. V roce 1994 inicioval spolu s Michalem Kuzemenským spolek Nová česká práce.  V letech 1998-2009 je společníkem ateliéru HŠH architekti. Poté založil vlastní kancelář Šépka architekti : www.sepka-architekti.cz.  V letech 2004 -2014 působí jako pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze. V letech 2014 – 2016 byl vedoucím Kanceláře projektů a soutěží na IPR v Praze a od roku 2014 vede ateliér A1 na UMPRUM, kde byl v roce 2015 jmenován docentem pro obor Architektura. V roce 2006 byl editorem ročenky Česká architektura a v roce 2015 vydal knihu „Jak se dělá město“ Řada projektů, na kterých se podílel, získala ocenění v ČR i v zahraničí. K nejznámějším patří úpravy Horního náměstí v Olomouci, úpravy Jiřského náměstí...

*1969 V roce 1995 vystudo...

Read More

Lenka Míková, porotkyně

*1984 v Praze V letech 2002-2008 studovala architekturu na FA ČVUT v Praze, nejvíc ji ovlivnil ateliér I.Kroupy a R. Kolaříka. Zásadní pro ni byl zhruba rok a půl života v Paříži, nejdřív během roční studijní stáže na ENSA Paris Val de Seine (2006-2007) a po dokončení studií v rámci pracovního stipendia (2008-2009). Pracovní zkušenosti sbírala během studia a po něm v různých ateliérech v Praze a Paříži a externí prací pro kanadského developera. V roce 2009 je jednou ze šesti zakladatelů spolku Collaborative Collective, vznikají návrhy pro první Městské zásahy v Praze. V roce 2010 se spolu se třemi kolegy odtrhuje a zakládají ateliér Edit! architekti, kde se podílí mj. na projektu Plechárna Černý Most, stánky pro Zelené trhy, návrhu...

*1984 v Praze V letech 2002...

Read More