Top

Projekty

Styk, Želiar, Lašek

[embed]https://vimeo.com/209616695[/embed] * ocenění poroty   CZ: Most medzi ateliér Císler Pazdera   Dům u mostu Bytový dům se nachází v Holešovicích na atraktivním místě na břehu Vltavy v bezprostředním sousedství mostu a je koncipován jako celý blok. Jde o pavlačový dům, jehož pavlače obíhají vnitřní obvod bloku kromě severní strany, kde je kvůli osvětlení bytů pavlač orientována do nově vzniklého náměstí.   V suterénu budovy se nachází podzemní parkoviště pro rezidenty. V parteru se nachází volný prostor k pronájmu obchodníkům a společné prostory k užívání všech obyvatel bloku. Druhé, třetí a čtvrté podlaží disponují stejnou skladbou bytů v různých variacích, která se odráží na fasádě. V pátém podlaží jsou velkorysejší byty s velkými terasami utvářejícími členitou střešní krajinu.   Fasády budovy jsou pokryty šedou stěrkovou omítkou a jsou členěné nepravidelně rozmístěnými zapuštěnými balkony.   Most Mezi Most Mezi je situovaný nad řekou Vltavou a propojuje dvě pražské čtvrti Holešovice...

[embed]https://vimeo.com/20961...

Read More

Neuvirt

[embed]https://vimeo.com/209615594[/embed] 24 * ocenění poroty   CZ: Lázeňské náměstí ateliér Redčenkov & Danda   Rozlehlé náměstí Míru je nejvýznamnějším prostorem historického centra Františkových Lázní. Náměstí však nedýchá lázeňskou atmosférou. Samo místo již není součástí lázeňské procedury, ačkoliv se zde nachází Františkův pramen stojící za zrozením celého města.   Navrácení mimořádných hodnot náměstí a historického centra je spojeno s jejich začleněním do komplexní lázeňské léčby, která nespočívá jen v užívání pitné kůry v lázeňských domech, ale stejně důležité je korzování parkem, odpočinek v kavárnách v centru města, společenský kontakt s ostatními hosty, nastolení duševního klidu a zapomenutí na každodenní starosti.   Náměstí je návrhem přeměněno v prostor, který se stává vyvrcholením „městské“ části této komplexní lázeňské léčby.   Prostor náměstí je zacelen doplněním proluk a přeměnou nevhodných objektů bez veřejného parteru. Pro budovu společenského sálu je navržen nový vstup. Přiléhající...

[embed]https://vimeo.com/20961...

Read More

Poloch

[embed]https://vimeo.com/209615960[/embed] * ocenění poroty   CZ: Nejen bydlení pro Úvaly ateliér Kraus & Čančík   Úvaly jsou městem se sedmi a půl tisíci obyvateli, kde si jako ve městě nepřipadáte. Rozsáhlá kobercová zástavba a další plány na její rozšiřování, odříznutí náměstí vytíženým železničním koridorem, absence výrazné veduty a míst umožňujích ztotožnění. Řešené území bývalého cukrovaru se nachází blízko zmíněného náměstí a staví se do cesty mezi centrem a obytnými čtvrtěmi na jihu. Právě proto má velký potenciál a I z hlediska budoucího rozvoje je příležistostí pro vnesení městského charakteru do Úval. V severní části pozemku, vymezené dvěma stávajícími domy, navrhuji soubor bytovek. Vůči chaotičnosti okolního prostředí a jeho průmyslovému charakteru se snažím vymezit výraznou figurou domů semknutých do klastru a spojených společnou zelenou střechou v úrovni prvního patra, která slouží obyvatelům domů, usnadňuje...

[embed]https://vimeo.com/20961...

Read More

Gelien

[embed]https://vimeo.com/209585239[/embed] * ocenění poroty   CZ: Mixed use development Na Knížecí ateliér Kuzemenský & Synek   Lokalita Na Knížecí sa nachádza na rozmedzí nedokončeného a novovznikajúceho Smíchova. Spája svety vnútromestskej periférie a vnútroblokovej romantiky poprekrajovanej prozaickými výjavmi upadajúceho trhoviska. Stanica metra Anděl stojí medzi svetom nablýskaného centra a špinavosťou rušnej križovatky autobusovej stanice. Je to miesto nových nádejí na pokľudné životy strednej triedy a reprezentatívneho priestoru novej radnice.   Urbanistické riešenie experimentuje s prepojením dvoch umelo vytvorených osí. Prvá, realizovaná v deväťdesiatych rokoch ako predĺženie Anděla pasážou Zlatý Anděl, končí v ulici Bozděchova a naráža na dom, v súčasnosti kancelársky objekt. Druhá osa, zelený bulvár plánovaný ako súčasť developmentu Smíchov City, ústí do nevyužívaného biografiu. Návrh skúma možnosti ich prepojenia, prebúrania domov a zapojenia celého bloku do nového fungovania.   Pešie prepojenie prechádza do vnútrobloku, ktorý je zastavovaný obytnými domami s komerčným...

[embed]https://vimeo.com/20958...

Read More

Srnka, Houska, Čáp, Holeček, Smola, Vopalecká, Schinko, Erban, Opl, Bockschneiderová

[embed]https://vimeo.com/209616235[/embed] CZ: Všetaty ateliér Cikán   Dvě historické polabské vesnické struktury, mezi něž vstoupila železnice. Cílem projektu je zachytit rozdílný obraz Všetat a Přívor a podnítit jejich kultivovaný rozvoj. Ideovým záměrem je posílení jak vnitřních částí sídla, tak i jeho okraje, s odkazem k historickému vývoji obce a přesahem do současnosti.   I přes své odlišné charaktery vytváří Všetaty a Přívory jeden společný celek. Koncept doplňuje a rozšiřuje původní prvorepublikovou městskou promenádu, tak aby došlo k propojení obou celků, a to prostřednictvím úpravy veřejného prostoru, doplňováním zástavby i budováním konkrétních městských institucí.   Zbytek obce nacházející se mimo hlavní osu si uchovává polabský vesnický charakter. To se snaží návrh zohlednit především napojením obce na okolní krajinu skrze doplňování cest, rozvíjení opuštěných území i vytváření orientačních vertikál, včetně podpoření místa klíčového palachovského narativu.   hodnocení...

[embed]https://vimeo.com/20961...

Read More

Maxová, Novotný

[embed]https://vimeo.com/209615156[/embed] CZ: Škola Architektury v Drážďanech ateliér Rothbauer   Kampus drážďanské Technické Univerzity je rozdělen Bergstraße na 2 části. V jedné z těchto částí byl uvolněn pozemek pro novou fakultu architektury.   Pozemek přiléhá k rušné silnici Bergstraße a je situován mezi novou posluchárnou Hörsaalzentrum a starší budovou Beyer-Bau.   Nová budova Architektury nechce Beyer-Bau zastínit, proto ji nechává z většiny odkrytou a ponechává jí možnost dialogu s administrativní budovou Fritz-Foerster-Bau, která je postavena ve stejném stavebním stylu.   Terasovitý tvar budovy umožňuje maximální užívání a přístup na zelené terasy. Hmota je tvořena dvěma pevnými částmi, roztrženými prosklenou veřejnou halou.   Budova je rozdělena na 4 části. Tou největší je studentská část, skládající se z jednotlivých škol. Tyto školy reprezentují jednotlivé učební moduly na fakultě. Každá škola má vlastní open space pro studenty, kanceláře, zázemí a vlastní terasu,...

[embed]https://vimeo.com/20961...

Read More