Top

2017

Srnka, Houska, Čáp, Holeček, Smola, Vopalecká, Schinko, Erban, Opl, Bockschneiderová

[embed]https://vimeo.com/209616235[/embed] CZ: Všetaty ateliér Cikán   Dvě historické polabské vesnické struktury, mezi něž vstoupila železnice. Cílem projektu je zachytit rozdílný obraz Všetat a Přívor a podnítit jejich kultivovaný rozvoj. Ideovým záměrem je posílení jak vnitřních částí sídla, tak i jeho okraje, s odkazem k historickému vývoji obce a přesahem do současnosti.   I přes své odlišné charaktery vytváří Všetaty a Přívory jeden společný celek. Koncept doplňuje a rozšiřuje původní prvorepublikovou městskou promenádu, tak aby došlo k propojení obou celků, a to prostřednictvím úpravy veřejného prostoru, doplňováním zástavby i budováním konkrétních městských institucí.   Zbytek obce nacházející se mimo hlavní osu si uchovává polabský vesnický charakter. To se snaží návrh zohlednit především napojením obce na okolní krajinu skrze doplňování cest, rozvíjení opuštěných území i vytváření orientačních vertikál, včetně podpoření místa klíčového palachovského narativu.   hodnocení...

[embed]https://vimeo.com/20961...

Read More

ateliér Císler Pazdera

[embed]https://vimeo.com/209564189[/embed] * ocenění poroty Most – město   Atelier se zabýval problémem nového mostu mezi Holešovicemi a Karlínem a jeho vztahem k městu. Město přetékající na Most, Most jako počátek Města. Hledání programu bylo součástí úlohy. Pracovalo se převážně ve skupinách.   Téma zahrnovalo celou řadu problémů, počínaje hladinou tisícileté vody a s tím souvisejícím urbanistickým řešením, přes konstrukční a technologickou problematiku, řešení předpolí mostu, dopravní řešení, zasazení mostu do kontextu panoramatu Prahy, doplnění parkových ploch ve struktuře města, navázání na významnou stávající zástavbu (např. Holešovická tržnice a Karlínský developement). Podkladem byly tři varianty studie poskytnuté Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.   hodnocení poroty Škola architektury není jen výrobnou projektantů, kteří dobře znají řemeslo a snadno zapadnou do systému. Škola by měla být i laboratoří, kde se experimentuje, hledá, zkouší a...

[embed]https://vimeo.com/20956...

Read More

ateliér Redčenkov – Danda

[embed]https://vimeo.com/209565040[/embed] * ocenění poroty   CZ: Jedno město, dva světy. Na jedné straně lázně v historickém jádru se svými lázeňskými hosty, na straně druhé rostlé město se stálými obyvateli jako doplněk klasicistní lázeňské mřížky. Dva světy, které se léta doplňovaly a žily ve vzájemné synergii, se po roce 1989 začaly vzdalovat. Na jedné straně monofunkční lázeňská zóna - pevnost, kde průměrný věk pacienta je 70 let, kde chybí poptávka po vybavenosti a službách, kde lázeňský park je v současném pojetí lázeňství jen estetickým doplňkem, kde historické budovy lázeňských balneo provozů ustoupily „županovému“ pojetí lázeňství, kde odborné lázeňské zdravotnictví ustupuje před welnessovou turistikou. Na druhé straně město bez vnitřní struktury. Město, které přišlo o přirozené centrum a nahrazuje si jej ve vzdáleném Chebu. Přesto město s velkým...

[embed]https://vimeo.com/20956...

Read More

Lenka Míková, porotkyně

*1984 v Praze V letech 2002-2008 studovala architekturu na FA ČVUT v Praze, nejvíc ji ovlivnil ateliér I.Kroupy a R. Kolaříka. Zásadní pro ni byl zhruba rok a půl života v Paříži, nejdřív během roční studijní stáže na ENSA Paris Val de Seine (2006-2007) a po dokončení studií v rámci pracovního stipendia (2008-2009). Pracovní zkušenosti sbírala během studia a po něm v různých ateliérech v Praze a Paříži a externí prací pro kanadského developera. V roce 2009 je jednou ze šesti zakladatelů spolku Collaborative Collective, vznikají návrhy pro první Městské zásahy v Praze. V roce 2010 se spolu se třemi kolegy odtrhuje a zakládají ateliér Edit! architekti, kde se podílí mj. na projektu Plechárna Černý Most, stánky pro Zelené trhy, návrhu...

*1984 v Praze V letech 2002...

Read More

ateliér Jaroš – Doucet

[embed]https://vimeo.com/209565258[/embed] CZ: Smetáček s lopatkou   Studenti ZD řešili v prvním semestru dvě zadání. Prvním byl věšák / háček na šaty v libovolném materiálu. Druhým úkolem byl výrazně složitější reálný projekt smetáčku s lopatkou. Zdánlivě srozumitelná problematika sobě skrývala podstatné úkoly. Jasné vydefinování účelu – materiál/užití, vizuální spojení dvou funkčních částí – estetika, funkčnost – funkce. Studenti nebyli omezeni materiálově. Povinnost byla vytvořit model 1:1.   Kvůli háčkům se nikdo nevěšel, ale bohužel u smetáčku s lopatkami jsme s pár lidmi trochu zametli...

[embed]https://vimeo.com/20956...

Read More

Maxová, Novotný

[embed]https://vimeo.com/209615156[/embed] CZ: Škola Architektury v Drážďanech ateliér Rothbauer   Kampus drážďanské Technické Univerzity je rozdělen Bergstraße na 2 části. V jedné z těchto částí byl uvolněn pozemek pro novou fakultu architektury.   Pozemek přiléhá k rušné silnici Bergstraße a je situován mezi novou posluchárnou Hörsaalzentrum a starší budovou Beyer-Bau.   Nová budova Architektury nechce Beyer-Bau zastínit, proto ji nechává z většiny odkrytou a ponechává jí možnost dialogu s administrativní budovou Fritz-Foerster-Bau, která je postavena ve stejném stavebním stylu.   Terasovitý tvar budovy umožňuje maximální užívání a přístup na zelené terasy. Hmota je tvořena dvěma pevnými částmi, roztrženými prosklenou veřejnou halou.   Budova je rozdělena na 4 části. Tou největší je studentská část, skládající se z jednotlivých škol. Tyto školy reprezentují jednotlivé učební moduly na fakultě. Každá škola má vlastní open space pro studenty, kanceláře, zázemí a vlastní terasu,...

[embed]https://vimeo.com/20961...

Read More

ateliér Kraus a Čančík

[embed]https://vimeo.com/209563535[/embed] * ocenění poroty   CZ: (Nejen) bydlení pro Úvaly aneb charizma maloměstské periferie(?)   Úvaly, město v záPraží. Lokalita bývalého cukrovaru: obecní pozemky maloměstského brownfieldu obklopené dopravou, supermarketem, stavebninami, sklady, kůlnami, zelení… využité zatím jen dvojicí někdejších deputátnických bytovek. Zdánlivě místo bez charizmatu, bez výrazných vodítek. Studenti měli místo obydlet. Druh bydlení i jeho hustotu správně zvolit a obhájit. Zabývali jsme se stavitelstvím, řešili nudné praktické otázky: peníze, kapacity, materiály, technologie. Poznávali jsme, jak těžké je v takové realitě uhájit architekturu.   hodnocení poroty Když vstoupíme do ateliéru Kraus & ČCančík jsme obklopeni instalací, která okamžitě navozuje pracovní atmosféru. Napadají nás asociace jako dílna nebo laboratoř. Instalace zdůrazňuje pracovní proces, metodiku a experiment.   U vstupu nacházíme shrnutí zadání. Studenti se zabývají (nejen) bydlením pro Úvaly. Téma je osvěživě všední...

[embed]https://vimeo.com/20956...

Read More