Top

2018

Marie Gelová, porotce

MARIE GELOVÁ *1986 Studovala zahradní a krajinářskou architekturu v Lednici na Moravě. Od doby studií působí převážně v Praze a Brně. Spolupracuje s dalšími krajinářskými architekty a architektonickými studii. Zabývá se krajinou, včetně městského prostředí v různých měřítkách a formách.       POHLED POROTCE:     Účast v porotě jsem brala jako výzvu si konečně jednou projít všechny ateliéry na škole. Byly to obohacující, poučné, ale zcela vyčerpávající dva dny. Co mě zaskočilo, byla výrazná rozdílnost kvality jednotlivých ateliérů. Nikdy dříve jsem neměla důvod navštívit také ateliéry, které nebyly již známé svou vysokou úrovní nebo v nich nestudovali mí známí a přátelé. Překvapilo mne, kolik ateliérů jsem jen velmi rychlým krokem prošla a neměla důvod se zastavit. Naopak spoustu času jsem strávili v ateliérech a u jednotlivých projektů, které byly v...

MARIE GELOVÁ *1986 Studoval...

Read More

Marek Schneider

[embed]https://vimeo.com/260208685[/embed] CZ: MAREK SCHNEIDER  Muzeum vody - ateliér Rothbauer   Tento projekt byl řešen v rámci návrhu nové zástavby v pražské čtvrti Holešovice. Cílem bylo navrhnout na vybrané místo budovu muzea, jež bude pro obyvatele novým cílem návštěvy a rozšíří jejich povědomí ve vztahu k řece. Samotný návrh je budova muzea, jejíž náplň přímo vychází z umístění. Jedná se o muzeum vody, které je řešeno jako interaktivní muzeum, a kromě stálé expozice, jež je tvořena především vodou samotnou, je zde prostor pro dočasné výstavy, případně koncerty a různé přednášky. Budova je od ostatní navrhované zástavby oddělena parkem a vytváří cílový bod celého území. Z toho také vychází hmotové řešení budovy, které půdorysně kopíruje stávající tvar přístavní kosy, akcentuje její zakončení a tvarem graduje do ostrého nároží. Protiváhou je fasáda směrující do parku, ve...

[embed]https://vimeo.com/26020...

Read More

ateliér Karel Šafařík

[embed]https://vimeo.com/260201558[/embed] CZ:   MÍSA   Mísa jako fenomén, ohraničení nebo redefinice prostoru. Interaktivní nebo multimediální design. Eliminace stresu. Design‑‑ help nebo katalyzátor emocí. Formát: interiér, s vazbou na konkrétního uživatele, předmět nebo prostor. Měřítko: Malé. Materiál: sklo, kov, porcelán, beton, alternativní materiály. Splněné zadání musí obsahovat minimálně: ideový koncept, skici a model 1:1.   ZÁVISLOST Závislost dle výběru studenta s designérským výstupem / řešením a analýzou cílové skupiny / problematiky. Možná spolupráce s FEL ČVUT (HCI, IIM). Student ateliéru si vybere cílovou skupinu a závislost, která se s ní pojí. Výstupem semestrálního zadání je rešerše se zpracovaným uživatelským a sociálním průzkumem dané problematiky, která bude nadále sloužit k designérským úvahám a řešením. onzultace probíhají v rámci spolupráce partnerského pracoviště HCI FEL ČVUT. Cílem je seznámit studenta s analytickým procesem tvorby designérského výstupu a navrhnout design pro konkrétního uživatele...

[embed]https://vimeo.com/26020...

Read More

Alžbeta Majnušová, Pavla Kejdanová, Denisa Dolanská

[embed]https://vimeo.com/260084608[/embed] CZ:   ALŽBĚTA MAJNUŠOVÁ, PAVLA KEJDANOVÁ, DENISA DOLANSKÁ Lázně Dětský ostrov - ateliér Ondřeje Císlera     OSTROV NA ŘECE Řeka vnáší do města pohyb, určuje směr. Zároveň také odděluje – vytváří hranici, vymezuje prázdno. A na ní ostrov. Izolovaný od města, od nábřeží řekou a od řeky tlustou kamennou zdí. Ostrov, který několikrát během záplav zanikl, až byl při stavbě plavební komory obestavěn kamennou zdí. Piedestal pro krajinu. Přestože se nacházíte na ostrově, nezažijete to, co je u řeky ve městě nejvzácnější – dotknout se vody. MĚSTSKÉ LÁZNĚ Lázeň, koupel, plavání – jako volba nového využití ostrova. Tak jako se ostrov odtrhává od nábřeží, potřebují se i lidé odtrhnout od ruchu všedního dne. Lázně jako místo k péči o tělo i duši. DŮM JAKO MOST Kompaktní objem na místě stávající lávky spojující nábřeží s jižním...

[embed]https://vimeo.com/26008...

Read More

Tomáš Fiala

  Tomáš Fiala - video CZ:   TOMÁŠ FIALA Bydlení Břevnov - ateliér Kuzemenský     Tři bytové domy tvořící polosoukromý vnitroblok na malebné parcele s nekonečnými výhledy. Místo klidu, které lemuje zeď s klášterním sadem. V okolí je sídliště z mnoha dekád minulého století, studentské koleje, nemocnice či viladomy. Parcela nabízí (nad)standardní bydlení v blízkosti města i přírody. Představujeme byty, které každému umožní zvolit si bydlení, které se stane domovem. Každý byt s přístupem ven. Konzervativní a zároveň současný. Hlavní figura tří domů vytváří nekompaktní blok. Důvodem není ani tak okolí, na které by navazoval, ale přilehlý klášterní sad obklopený zdí – intimní prostor, svět sám pro sebe. Místo, kde každý najde klid, prostor k přemýšlení a odpočinku. Právě tento zážitek byl pro mne velmi silný a chtěl bych, aby ho mohli pocítit i obyvatelé...

  Tomáš Fiala - vide...

Read More

Jiří Přibyl, porotce

JIŘÍ PŘIBYL *1972 Jiří Přibyl strávil dětství v Africe, vystudoval Fakultu výtvarných umění v Brně - průmyslový design a multimediální ateliér Václava Stratila. Je zakládajícím členem designového Studia Koncern. S Martinem Imrichem se potkal už na studiích, dnes jsou oba soukolím Koncernu. V roce 2012 získali prestižní ocenění Red Dot Design Awards za autosedačku Sirona pro společnost Cybex. Mimo navržených dvou generací autosedaček spolupracují také s firmou Rückl Crystal na nápojovém skle Engineering Collection, které bylo vystaveno na Design Bloku v roce 2006. Také se věnují řadě křesel pro některé významné české nábytkářské firmy, které usilují o obnovení prvorepublikové tradice, průmyslu osvětlovacích těles, reklamních předmětů, textilních výrobků až po design skla.       Pohled porotce:   Předně všeho bych chtěl konstatovat, že koncept soutěže Olověný Dušan je skvělý a zjevně velmi pevný od svého počátku. Tím,...

JIŘÍ PŘIBYL *1972 Jiří ...

Read More

Walbert Schmirler

[embed]https://vimeo.com/260087620[/embed] CZ:   WALBERT SCHMIRLER  Památník tří odbojů, ateliér Hradečný *Olověný Dušan 2018 - vítězný projekt       Téma odbojů, kterým je památník věnován, je v soudobé společnosti opomíjeno. Máme ve zvyku identifikovat se ve vztahu k válečným letům, době okupace a komunistické nadvlády jako oběti. Snadno potom zapomínáme, že existovali také lidé, kteří proti tehdejším poměrům a režimu bojovali. Památník vznikl na statku rodiny Mašínů, jejíž členové jsou úzce spjati s historií všech tří odbojů. Zdena Mašínová se po nedávném znovu získání rodinného statku, který jí byl dlouhá léta upírán, rozhodla poskytnout jeho prostory k vytvoření památníku, který by připomínal, za co členové její rodiny a stovky tisíc dalších odbojářů bojovali. Návrh je koncipován do dvou vrstev. První vrstvou je tradiční pojetí památníku jako pietního místa, druhá vrstva má podobu expozic věnovaných jednotlivým odbojům. Charakter druhé...

[embed]https://vimeo.com/26008...

Read More

Tereza Červená, Daniel Homola, Lucie Kolenová, Jakub Svitek, Adam Škarka

[embed]https://vimeo.com/260083499[/embed] CZ: TEREZA ČERVENÁ, DANIEL HOMOLA, LUCIE KOLENOVÁ, JAKUB SVITEK, ADAM ŠKARKA Lávka Klínová cesta - ateliér Mádr & Malošíková     Kráčíme lesem, Klínovou cestou, turistickou stezkou. Stoupáme. Čím jsme výš, tím se pěšina pod nohama zužuje. Les houstne. Mohutné stromy obklopují prostor kolem. Až najednou se cesta stočí, větve se rozestoupí a pěšinu protíná Hluboká strouha. Před očima se rozprostře překrásný výhled do údolí a na protilehlé jižní svahy. Pod nohama hučí voda strmě dolů tekoucí z do výšin čnících hor. Stojíme na místě naší lávky. Stezka, po které kráčíme, přirozeně kopíruje terén svahu. Naši lávku proto pomocí dvou hlavních nosníků stáčíme, abychom ponechali cestu ve směru určeném přírodou. Ovšem toto místo člověk nechce pouze projít. Průzorem do okolí, zurčící vodou pod nohama a vodopádem za zády je přímo vybízen k zastavení...

[embed]https://vimeo.com/26008...

Read More

Michaela Tomišková, porotce

MICHAELA TOMIŠKOVÁ *1983 Studium: Gymnázium Pardubice, VOŠ Sklářská Nový Bor, UMPRUM ateliér design výrobků, prof. ak. soch. Burian Po absolvování UMPRUM spoluzaložila v roce 2012 v Praze designové studio DECHEM. Při práci se specializuje na sklo, jeho tradiční i současné zpracování a výrobní techniky. Potrfolio studia tvoří jak vlastní užitné i dekorativní produkty, tak zakázková práce pro firmy a soukromé osoby. Se studiem DECHEM se účastní domácích i světových přehlídek designu.     Pohled porotce:   Byla jsem velmi zvědavá, jak vypadají klauzurní práce v ateliérech designu pod Fakultou architektury ČVUT. Lehkou nevýhodu pro studenty vnímám v „přesile architektů“ na škole. Design tu působí trochu doplňkově, což je dle mého názoru velká škoda. Naprosto souhlasím s Jiřím Přibylem, že pokud by se udělala přednost z této situace a studenti by v některých...

MICHAELA TOMIŠKOVÁ *1983 S...

Read More

Petr Dub, porotce

PETR DUB *1976 V roce 2012 zakončil doktorské studium na FaVU VUT v Brně autorskou publikací s názvem Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě. Ve vlastní umělecké tvorbě se věnuje především zkoumání kapacity současné malby, objektu, instalace a jejich vzájemných přesahů v architektuře či ve veřejném prostoru. Jeho diplomová práce s názvem UNFRAMED byla vybrána pro evropskou přehlídku Start Point a cyklus TRANSFORMERS mezi díla finalistů mezinárodní ceny The Sovereign European Art Prize pořádané Královskou nadací v Londýně pod záštitou aukční síně Christie’s. V roce 2011 byl autor nominován na cenu Essl Art Award Cee a zařazen do cyklu Start Up organizovaného Galerií hlavního města Prahy. Petrr je spoluzakladatelem fotografické platformy Studio Flusser orientující se na dokumentaci a interpretaci architektury, umění a designu.       POHLED POROTCE:     Olověné desatero 1 Kdo jsme, my umělci, abychom...

PETR DUB *1976 V roce 2012 z...

Read More