Top

Ateliéry

ateliér Novotný – Koňata – Zmek

[embed]https://vimeo.com/260204022[/embed] CZ: PIAZZETTA PŘED HOTELEM INTERCONTINENTAL Tak jako každoročně, s výjimkou soutěže na drážďanskou školu architektury, zadáváme město – tedy doplnění městské struktury – vstupy současné architektury do historického města nebo také nápravu chyb. Střídáme pravidelně Prahu s menšími českými a moravskými městy se silným historickým vkladem (Šumperk, Klatovy, Louny) a snažíme se nacházet místa, která nejsou z pohledu architekta správně. V Praze jsme takto zkoumali Haštalskou čtvrť, Emauzy a prostor pod nimi a centrum Smíchova s jizvou rozříznutého bloku ulicí V Botanice. Letos jsme zadali těžko pojmenovatelný prostor před nebo za hotelem Intercontinental (zajímavé jak často se konfrontujeme s architekturou velikánů druhé poloviny dvacátého století). Je to stavební blok, jak říká Metropolitní plán, je to proluka nebo náměstí nebo náměstíčko, střecha garáží s květináčem a vlajkoslávou, parkoviště,…? Je to začátek nebo...

[embed]https://vimeo.com/26020...

Read More

ateliér Kuzemenský

[embed]https://vimeo.com/260204588[/embed] CZ: BYDLENÍ BŘEVNOV *Olověný Dušan 2018 - vítězný ateliér   Bloky jsme prozkoumali shora, zdola, zevnitř i zvenčí. Na místech kam patřily, jsme se pokoušeli jejich platnost potvrdit i zpochybnit. Je celkem jednoduché dokola opakovat, že jedině bloky jsou městotvorné. I kdyby to byla pravda, nevystačíme si s ní. Zaostřujeme hledáček jinam. Jsou místa, a je jich mnohem víc, která návod či imperativ postrádají. Místa bez návodu. Takovou jsme letos vybrali parcelu. Co si počneme? Co si počít v místě, kde zaručený všelék nelze použít? Kolem dokola samé zakázané reference. Žádná nároží, náměstí, uliční fronty, římsy ani jednotný charakter zástavby. Budeme hledat. Budeme hledat recepty pro místa, která ho na první pohled nemají. Developeři dávno vědí, že bodové domy vykazují skvělé ukazatele cena/výkon. To my už tušíme také, ale navíc máme...

[embed]https://vimeo.com/26020...

Read More

ateliér Kraus & Čančík

[embed]https://vimeo.com/260203383[/embed] CZ:   Komunitní centrum Praha-Komořany aneb dům jako vybavení veřejného prostoru   Komořany jsou čtvrť na pražské periferii, fyzicky znatelně izolovaná, se  zanedbaným veřejným prostorem, bez funkčního centra. Úkolem studentů bylo pro centrální veřejné prostranství čtvrti formulovat vizi a koncept “iniciovat” navrženou architekturou - domem, který bude jeho základním vybavením. Vybavením navrženým ke každodennímu používání místní občanskou komunitou. Více než kdy jindy jsme usilovali o interakci domu a veřejného prostoru a o paralelní uvažování ve všech stupních měřítka: města, domu a uživatelského detailu. Do jaké míry a jak budou konkrétní funkce saturovány domem či jinými architektonickými nástroji mělo být také součástí konceptuálních úvah a rozhodování posluchačů. Selekce, upřesňování a modifikace rámcového stavebního programu předloženého v zadání se od studentů očekávalo, samozřejmě za předpokladu konzistentních argumentů...

[embed]https://vimeo.com/26020...

Read More

ateliér Redčenkov

[embed]https://vimeo.com/260204920[/embed] CZ:   VIZE MOTOLSKÉHO ÚDOLÍ   Motolské údolí je jedno z nejzelenějších a nejdramatičtějších údolí v Praze. Ačkoliv se v makropohledu jeví malebně a klidně, jde historicky o oblast velmi urbanizovanou a dopravně vytíženou. Ačkoliv působí konzistentně, je roztříštěno na dílčí nesourodé oblasti propojené pouze společným koridorem tramvajové a silniční dopravy. Hlavní trajektorie definující údolí – Motolský potok – je v současnosti potlačena. Ve východní části se ztrácí v místy neprostupné divočině městské periferie, v západní části mizí pod povrch. Studie ateliéru Redčenkov – Danda představuje komplexní návrh pokoušející se opětovně akcentovat linii Motolského potoka a podél ní oživit údolí od Anděla až po Motol. Ačkoliv se totiž jeví místy neprostupně a zaplněně, skýtá široké množství rozvojových ploch, které je možné doplnit především tolik potřebnou bytovou funkcí, kterou Praha momentálně postrádá. Návrh zahrnuje širší...

[embed]https://vimeo.com/26020...

Read More