Top

Projekty

Marek Schneider

[embed]https://vimeo.com/260208685[/embed] CZ: MAREK SCHNEIDER  Muzeum vody - ateliér Rothbauer   Tento projekt byl řešen v rámci návrhu nové zástavby v pražské čtvrti Holešovice. Cílem bylo navrhnout na vybrané místo budovu muzea, jež bude pro obyvatele novým cílem návštěvy a rozšíří jejich povědomí ve vztahu k řece. Samotný návrh je budova muzea, jejíž náplň přímo vychází z umístění. Jedná se o muzeum vody, které je řešeno jako interaktivní muzeum, a kromě stálé expozice, jež je tvořena především vodou samotnou, je zde prostor pro dočasné výstavy, případně koncerty a různé přednášky. Budova je od ostatní navrhované zástavby oddělena parkem a vytváří cílový bod celého území. Z toho také vychází hmotové řešení budovy, které půdorysně kopíruje stávající tvar přístavní kosy, akcentuje její zakončení a tvarem graduje do ostrého nároží. Protiváhou je fasáda směrující do parku, ve...

[embed]https://vimeo.com/26020...

Read More

Alžbeta Majnušová, Pavla Kejdanová, Denisa Dolanská

[embed]https://vimeo.com/260084608[/embed] CZ:   ALŽBĚTA MAJNUŠOVÁ, PAVLA KEJDANOVÁ, DENISA DOLANSKÁ Lázně Dětský ostrov - ateliér Ondřeje Císlera     OSTROV NA ŘECE Řeka vnáší do města pohyb, určuje směr. Zároveň také odděluje – vytváří hranici, vymezuje prázdno. A na ní ostrov. Izolovaný od města, od nábřeží řekou a od řeky tlustou kamennou zdí. Ostrov, který několikrát během záplav zanikl, až byl při stavbě plavební komory obestavěn kamennou zdí. Piedestal pro krajinu. Přestože se nacházíte na ostrově, nezažijete to, co je u řeky ve městě nejvzácnější – dotknout se vody. MĚSTSKÉ LÁZNĚ Lázeň, koupel, plavání – jako volba nového využití ostrova. Tak jako se ostrov odtrhává od nábřeží, potřebují se i lidé odtrhnout od ruchu všedního dne. Lázně jako místo k péči o tělo i duši. DŮM JAKO MOST Kompaktní objem na místě stávající lávky spojující nábřeží s jižním...

[embed]https://vimeo.com/26008...

Read More

Tomáš Fiala

  Tomáš Fiala - video CZ:   TOMÁŠ FIALA Bydlení Břevnov - ateliér Kuzemenský     Tři bytové domy tvořící polosoukromý vnitroblok na malebné parcele s nekonečnými výhledy. Místo klidu, které lemuje zeď s klášterním sadem. V okolí je sídliště z mnoha dekád minulého století, studentské koleje, nemocnice či viladomy. Parcela nabízí (nad)standardní bydlení v blízkosti města i přírody. Představujeme byty, které každému umožní zvolit si bydlení, které se stane domovem. Každý byt s přístupem ven. Konzervativní a zároveň současný. Hlavní figura tří domů vytváří nekompaktní blok. Důvodem není ani tak okolí, na které by navazoval, ale přilehlý klášterní sad obklopený zdí – intimní prostor, svět sám pro sebe. Místo, kde každý najde klid, prostor k přemýšlení a odpočinku. Právě tento zážitek byl pro mne velmi silný a chtěl bych, aby ho mohli pocítit i obyvatelé...

  Tomáš Fiala - vide...

Read More

Walbert Schmirler

[embed]https://vimeo.com/260087620[/embed] CZ:   WALBERT SCHMIRLER  Památník tří odbojů, ateliér Hradečný *Olověný Dušan 2018 - vítězný projekt       Téma odbojů, kterým je památník věnován, je v soudobé společnosti opomíjeno. Máme ve zvyku identifikovat se ve vztahu k válečným letům, době okupace a komunistické nadvlády jako oběti. Snadno potom zapomínáme, že existovali také lidé, kteří proti tehdejším poměrům a režimu bojovali. Památník vznikl na statku rodiny Mašínů, jejíž členové jsou úzce spjati s historií všech tří odbojů. Zdena Mašínová se po nedávném znovu získání rodinného statku, který jí byl dlouhá léta upírán, rozhodla poskytnout jeho prostory k vytvoření památníku, který by připomínal, za co členové její rodiny a stovky tisíc dalších odbojářů bojovali. Návrh je koncipován do dvou vrstev. První vrstvou je tradiční pojetí památníku jako pietního místa, druhá vrstva má podobu expozic věnovaných jednotlivým odbojům. Charakter druhé...

[embed]https://vimeo.com/26008...

Read More

Tereza Červená, Daniel Homola, Lucie Kolenová, Jakub Svitek, Adam Škarka

[embed]https://vimeo.com/260083499[/embed] CZ: TEREZA ČERVENÁ, DANIEL HOMOLA, LUCIE KOLENOVÁ, JAKUB SVITEK, ADAM ŠKARKA Lávka Klínová cesta - ateliér Mádr & Malošíková     Kráčíme lesem, Klínovou cestou, turistickou stezkou. Stoupáme. Čím jsme výš, tím se pěšina pod nohama zužuje. Les houstne. Mohutné stromy obklopují prostor kolem. Až najednou se cesta stočí, větve se rozestoupí a pěšinu protíná Hluboká strouha. Před očima se rozprostře překrásný výhled do údolí a na protilehlé jižní svahy. Pod nohama hučí voda strmě dolů tekoucí z do výšin čnících hor. Stojíme na místě naší lávky. Stezka, po které kráčíme, přirozeně kopíruje terén svahu. Naši lávku proto pomocí dvou hlavních nosníků stáčíme, abychom ponechali cestu ve směru určeném přírodou. Ovšem toto místo člověk nechce pouze projít. Průzorem do okolí, zurčící vodou pod nohama a vodopádem za zády je přímo vybízen k zastavení...

[embed]https://vimeo.com/26008...

Read More

Matěj Kováčik

[embed]https://vimeo.com/260208312[/embed] CZ: MATĚJ KOVÁČIK Žatečák po holandsku - ateliér Mádr & Malošíková     V návrhu bytového domu pro Žatec jsem se pokusil vhodně zasáhnout do kontextu Pražského předměstí, bývalé průmyslové čtvrti. Formu projektu definovalo rozhodnutí plně využít vnitroblok a vnést do něj život venkovní schodišťovou věží s přístupem do domu po lávkách. Ty rozdělují objekt na osm hmot a vnáší do půdorysu řád. Tyto menší hmoty mnohem lépe odpovídají měřítku okolních domů, k jejich lepšímu odlišení a navození pocitu vlastního domova mají různě barevné cihlové fasády. Problematické rohové sekce mají vlastní přístup z ulice a fungují nezávisle na zbytku. Přísný řád domu narušují rozmanité střechy, některé jsou pochozí a nabízejí výhled na panorama žateckých komínů. Každý z těchto domů je samostatným bytem o třech podlažích - obývací pokoj a kuchyně (denní zóna), ložnice...

[embed]https://vimeo.com/26020...

Read More

Adam Bažant

[embed]https://vimeo.com/260205442[/embed] CZ:   ADAM BAŽANT  Bydlení břevnov - ateliér Kuzemenský   Semestrálním úkolem bylo navrhnout bydlení na Břevnově, v místě setkání různorodých urbánních struktur. Rozfragmentované území poskytlo jen málo vodítek k uchopení území, na němž se v současnosti nacházejí garáže využívané i chátrající. Místo je charakteristické složitou morfologií, mírnou odlehlostí, ale také klidem. Důležitým prvkem v návrhu se stala přítomnost zdi zahrady břevnovského kláštera, za kterou se rozléhá velký sad a přes kterou se otevírají široké výhledy na Ladronku a dolní Břevnov. Navrhuji pět nových domů, které paralelně klesají po terénu a směrem k východu se zkracují. Směrem do ulice stavím pět shodných fasád, které přejímají měřítko sousední vily. Směrem do klášterní zahrady domy terasovitě klesají, takže směrem ze sadu čela domů s přibývající výškou ustupují a mizí. Dlouhé domy jsou v přízemí proraženy...

[embed]https://vimeo.com/26020...

Read More

Pavel Samek

[embed]https://vimeo.com/260207278[/embed] CZ: PAVEL SAMEK    Komořany. Pozemek ve tvaru přesýpacích hodin. Prázdno, místo bez života, kolem jenom projíždějící auta. Komořanští potřebují místa, kde se společně scházet, utvářet komunitu. Propojuji pěší osou místo u lesa s místem v centru Komořan. Bořím zeď strojíren. Nahrazuji ji tržnicí. Kraje pěší osy vymezují dva domy s dvory oplývajícími životem. Jeden dům na kulturu, druhý na sport. DŮM NA KULTURU Dům s venkovními zdmi. Co je za zdí? Co je ve zdi? Je tam život. Imtimní, přesto veřejný prostor otevřený do více směrů, vydlážděná plocha dvoru, pásy trávníků, stromy jako útočiště před letním slunkem, sezení a popíjení kávy za tónu klavíru linoucího se z hlavního sálu komunitního centra, koncert, děti skákající na trampolínách, dva staříci hrající šachy, knihy v nikách, četba v hamace, společná grilování, oslava narozenin v...

[embed]https://vimeo.com/26020...

Read More