Top

Architektura

Monika Cihlářová, porotce

*1987 CZ: V roce 2012 ukončila studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze v ateliéru Romana Kouckého. Po škole absolvovala zahraniční stáž v Římě v ateliéru Altro_Studio. Pracovní zkušenosti získávala v ateliéru M1 architekti a Jiran a partner architekti. Od roku 2013 je součástí týmu kanceláře Metropolitního plánu na IPR Praha, již tři roky (na mateřské dovolené) však dění kolem územního plánu pouze pasivně sleduje. Po studiu začala paralelně spolupracovat se sestrou a nyní pod značkou Schwestern vznikají projekty drobnější architektury a interiérů a vlastní kolekce nábytku.   pohled porotce: Pozvání do poroty Olověného Dušana mě velmi potěšilo a ráda bych tímto za svou účast organizátorům poděkovala. Je to šest let co jsem sama školu opustila. Poslední rok jsem prožila už v nové budově, přesto...

*1987 CZ: V roce 2012 ukon...

Read More

Jan Viesser, porotce

*1986 CZ: Původem z Trutnova absolvoval FUA TUL v Liberci. Během studia absolvoval studijní stáž v Istanbulu a pracovní v norsku v ateliéru Helen & Hard. Ihned po absovování založil spolu s Janem Horou a Barborou Horou znojemský architektonický ateliér ORA - Originální regionální architektura. Hlavním tématem zájmu se stalo maloměsto a jeho kontext. Mimo jiné spoluorganizoval akci Městské Zásahy v Trutnově.     pohled portoce: Nabídkou členství v porotě jsem byl velmi potěšen a s radostí ji přijal. Jako absolvent z Liberce a nyní blíže propojen s Brnem bylo pro mě procházení všemi školními ateliéry první komplexním seznámením se se školou jako takovou. Budova FA ČVUT byla pro mě vždy tajemná, bludištěm, kde se i místní orientují podle čísel. Kontrastuje s jedním halovým prostorem v Liberci....

*1986 CZ: Původem z Tru...

Read More

Michaela Hudečková, Ondřej Lebeda

Troja/pláň; Troja/město ateliér: Miroslav Cikán, Vojtěch Ertl   CZ: Tázali jsme se, co je Troja. Je to Trojský zámek. Baroko. Val. Řeka. Přívoz. Jsou to zvířata za ploty a spoutané víno na svazích. A pokud název leží někde v základech identity místa, po které se tážeme a kterou máme dotvářet, kde nalezneme v pražské Troji stopu antického města, jehož jméno nese? Je to stopa fyzická nebo abstraktní? Je to přírodní útvar, architektura nebo fungování společnosti? Co je tedy obrazem Troje? Co je jejím předobrazem? A co skutečně vidíme? „Údery vesel čeří vodu. Zámek tu ještě nestojí. Lodice se blíží ke břehům Ovence. Před zraky plavců se zjevuje kouzelná zřícenina starého mlýna. Jeden plavec se nakloní k druhému, sevře mu paži a očarovaně praví: „Trója! Tak...

Troja/pláň; Troja/město ...

Read More

Lukáš Kordík, porotce

CZ: Lukáš Kordík je architekt a urbanista. Absolvoval štúdium na Fakulte architektúry STU v Bratislave a EA Lyon. Pôsobil ako asistent ateliéru III na Katerdre architektonickej tvorby VŠVU a ako hosťujúci pedagóg na FASTU v Bratislave. Je spoluzakladateľom ateliéru GutGut. GutGut bol viackrát nominovaný a je laureátom ceny ARCH a CE-ZA-AR. Popri práci vo vlastnom ateliéri je jedným so zakladajúcich členov OFCA (Office for collaborative architects), ktorá sprostredkúva výmenu skúseností vrámci neformálnej profesionálnej komunity ako pokračovanie stretnutia v rámci európskeho výskumného projektu City Visions Europe. O svojej práci často prednáša doma aj v zahraničí.   pohled porotce: Neodvážim sa hodnotiť úroveň školy ako celku. Nemám na to, s ohľadom na krátkosť času, ktorý som v škole strávil pri oboznamovaní sa s prácou všetkých ateliérov...

CZ: Lukáš Kordík je arch...

Read More

ATELIÉR Michal Kuzemenský, Petra Kunarová

studenti/students: Barbora Červeňová, Adam Dvořák, Sausan Haj Abdová, Zuzana Hanáková, Mariana Hanková, Karolína Hausenblasová, Emina Kartal, Matěj Kováčik, Adéla Krídlová, Jan Krouský, Michal Liska, Kristýna Mastná, Juraj Mišík, Polina Novikova, Dominik Otto, Václav Pošmourný, Vojtěch Rudorfer, Šimon Semerák, Táňa Šebová, Tereza Šipková, Štěpán Šmejkal, Anna Volk, Andrea Pernicová, Veronika Ščerbanovská, Michaela Štěrbová   CZ: zadání: Karlínské nároží – městský nájemní dům Zřejmě jsme v našem ateliéru ještě nikdy nezadali „proluku“. Něco tak předpokládatelného. Pffff. Teď ji zadáváme. Proč? Měřítko. Možnost i nezbytnost dostat se v rámci jednoho semestru k práci s detailem domu. Nutnost pečlivé práce se skladbou bytů vedoucí k ekonomickému celku. Dům není zadán jako nájemní náhodou. Není to trh, kdo stanovuje vlastnosti důstojného bydlení. Bývala (a v zahraničí i je) to municipalita...

studenti/students: Barbora ...

Read More

Kristýna Vyslychová

Komunitní sportovní centrum pod Nuselským mostem ateliér: Ondřej Císler, Miroslav Pazdera *vítězný projekt OD2019   CZ: Nuselské údolí má jako svou naprostou dominantu Nuselský most, který prochází přes celé Nuselské údolí. Navrhované komunitní centrum je pojato jako solitér přímo pod Nuselským mostem s využitím ploché střechy pro podpoření střešní krajiny v území. Pro dotvoření celkového prostorového konceptu jsou doplněny nedokončené východní bloky novou zástavbou. Jako solitérní dům má jasně danou pozici vymezenou náměstím. Náměstí je zpevněné velkoformátovou dlažbou. Konstrukci centra tvoří betonový skelet, fasáda je z polykarbonátových panelů. Jednotlivé funkce jsou rozděleny do jednotlivých podlaží. Vzdělávací a volnočasové centrum je umístěno ve druhém podlaží. Ostatní patra jsou pak vyhrazena sportu. V parteru se nachází kavárna a multifunkční společenský sál. Plochá střecha je využita pro basketové hřiště,...

Komunitní sportovní centrum ...

Read More

Filip Zdvořák

Galerie Čestmíra Sušky a Arjany Shameti ateliér: Hana Seho, Jan Světlík   CZ: Součástí projektu bylo také hledání vhodného pozemku, kde bychom chtěli navrhovat. Zvolil jsem lokalitu pražského Karlína, konkrétně pozemek proluky v Pernerově ulici přímo naproti Forum Karlín. Galerii od ulice odděluje vysoká zeď, za níž se skrývá nádvoří vytvořené samotnou budovou, která ho obklopuje ze všech stran. Na dvoupodlažní budově galerie se na sebe z obou konců pozemku „koukají“ dvě věže určené pro bydlení. Pod věžemi, naproti sobě, se vchází do galerie a do sálu. V galerii jsou prostory určené pro výstavu malých i velkých instalací a obrazů – dlouhá dvoupatrová chodba osvětlena severním klidným světlem, převýšený dvoupatrový prostor a jednoduchý jednopatrový prostor. Součástí galerie je dílna a ateliér. Nachází se zde...

Galerie Čestmíra Sušky a Ar...

Read More

ateliér Miroslav Cikán, Vojtěch Ertl

studenti/students: Alena Zmeškalová, Anna Pflugová, Michaela Hudečková, Ondřej Lebeda, Karolína Holánková, Jan Čech, Markéta Švíková, Michaela Černá, Hana Hladíková, Denisa Bednarčáková, Tomáš Vojtíšek, Patrik Berinšter, Šimon Kmet   CZ: zadání: Troja × Ílias Tázali jsme se, co je Troja. Je to Trojský zámek? Baroko? Val? Řeka? Přívoz? Jsou to zvířata za ploty a spoutané víno na svazích? A pokud název leží někde v základech identity místa, po které se tážeme a kterou máme dotvářet, kde nalezneme v pražské Troji stopu antického města, jehož jméno nese? Je to stopa fyzická, nebo abstraktní? Je to přírodní útvar, architektura, nebo fungování společnosti? Co je tedy obrazem Troje? Co je jejím předobrazem? A co skutečně vidíme? „Údery vesel čeří vodu. Zámek tu ještě nestojí. Lodice se blíží ke břehům...

studenti/students: Alena Zm...

Read More

Anežka Vonášková

Cesta kolem Světa – lázeňský park Aurora ateliér: Vladimír Sitta, Adéla Chmelová CZ: Zadáním semestrální práce jsou úpravy parku lázní Aurora v Třeboni. Tématem řešeného úkolu je PROPOJOVÁNÍ. Propojování volné krajiny s městem i jeho atomizovaných částí. Snažím se o zrušení pomyslné bariéry mezi sportovní občanskou vybaveností a komplexem lázní. Stávající cestu mezi těmito prostory zachovávám a rekonstruuji. Doplňuji ji o vonnou alej, která bude pěším koridorem do historické části města. Další prvek, který bude spojovat město s okolní krajinou, je nová část naučné stezky kolem rybníka Svět. Pěší komunikace bude vycházkovým koridorem napojeným na stávající parkové cesty. Bude to doslova naučná stezka, protože nese všechny informace na svém povrchu. Slouží jako encyklopedie, navigace i hřiště. V parku navrhuji zátoku. Ta bude překlenuta pontony,...

Cesta kolem Světa – lázeň...

Read More

Sausan Haj Abdová

Městský nájemní dům Karlín ateliér: Michal Kuzemenský, Petra Kunarová   CZ: Cílem bylo hledání ideální dispozice bytu, hledání hranice mezi maximální hustotou města a maximálním pohodlím jeho obyvatel. Důraz kladen na exteriérové části bytů. Pavlačový dům – typologie typická pro nájemní bydlení, typická také pro Karlín – ale současně. Byt Jedna základní dispozice bytu a její multiplikace. Dva dlouhé tunely východo-západně orientované, spojené/rozdělené vrstvou ze super-bloku vestavného nábytku. Kuchyně záměrně umístěna do středu dispozice. Dvě stejně velké ložnice se stejnými okny. Dům Forma domu tvořena skládáním za sebe, zrcadlením a otočením jedné základní jednotky bytu. Velká okna prosvětlují hluboké dispozice, vytvářejí na fasádě nepravidelný řád – stejným směrem do ulice a stejným směrem do dvora. Systém skládání bytů v domě se propisuje na fasády slepými...

Městský nájemní dům Karl...

Read More