Top

Porota

Monika Cihlářová, porotce

*1987 CZ: V roce 2012 ukončila studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze v ateliéru Romana Kouckého. Po škole absolvovala zahraniční stáž v Římě v ateliéru Altro_Studio. Pracovní zkušenosti získávala v ateliéru M1 architekti a Jiran a partner architekti. Od roku 2013 je součástí týmu kanceláře Metropolitního plánu na IPR Praha, již tři roky (na mateřské dovolené) však dění kolem územního plánu pouze pasivně sleduje. Po studiu začala paralelně spolupracovat se sestrou a nyní pod značkou Schwestern vznikají projekty drobnější architektury a interiérů a vlastní kolekce nábytku.   pohled porotce: Pozvání do poroty Olověného Dušana mě velmi potěšilo a ráda bych tímto za svou účast organizátorům poděkovala. Je to šest let co jsem sama školu opustila. Poslední rok jsem prožila už v nové budově, přesto...

*1987 CZ: V roce 2012 ukon...

Read More

Jan Viesser, porotce

*1986 CZ: Původem z Trutnova absolvoval FUA TUL v Liberci. Během studia absolvoval studijní stáž v Istanbulu a pracovní v norsku v ateliéru Helen & Hard. Ihned po absovování založil spolu s Janem Horou a Barborou Horou znojemský architektonický ateliér ORA - Originální regionální architektura. Hlavním tématem zájmu se stalo maloměsto a jeho kontext. Mimo jiné spoluorganizoval akci Městské Zásahy v Trutnově.     pohled portoce: Nabídkou členství v porotě jsem byl velmi potěšen a s radostí ji přijal. Jako absolvent z Liberce a nyní blíže propojen s Brnem bylo pro mě procházení všemi školními ateliéry první komplexním seznámením se se školou jako takovou. Budova FA ČVUT byla pro mě vždy tajemná, bludištěm, kde se i místní orientují podle čísel. Kontrastuje s jedním halovým prostorem v Liberci....

*1986 CZ: Původem z Tru...

Read More

Lukáš Kordík, porotce

CZ: Lukáš Kordík je architekt a urbanista. Absolvoval štúdium na Fakulte architektúry STU v Bratislave a EA Lyon. Pôsobil ako asistent ateliéru III na Katerdre architektonickej tvorby VŠVU a ako hosťujúci pedagóg na FASTU v Bratislave. Je spoluzakladateľom ateliéru GutGut. GutGut bol viackrát nominovaný a je laureátom ceny ARCH a CE-ZA-AR. Popri práci vo vlastnom ateliéri je jedným so zakladajúcich členov OFCA (Office for collaborative architects), ktorá sprostredkúva výmenu skúseností vrámci neformálnej profesionálnej komunity ako pokračovanie stretnutia v rámci európskeho výskumného projektu City Visions Europe. O svojej práci často prednáša doma aj v zahraničí.   pohled porotce: Neodvážim sa hodnotiť úroveň školy ako celku. Nemám na to, s ohľadom na krátkosť času, ktorý som v škole strávil pri oboznamovaní sa s prácou všetkých ateliérov...

CZ: Lukáš Kordík je arch...

Read More

Štěpánka Šmídová, porotce

*1977 CZ: Vystudovala na ČZU obor Zemědělské inženýrství – zahradnictví. Na brněnské Mendelově univerzitě obor Zahradní a krajinářská architektura. Z toho rok strávila na vídeňské BOKU. Od roku 2002 vlastní architektonická praxe, která se během času přetransformovala v studio Šmídová Landscape Architects, s.r.o. www.smidova-la.com. Studio se zabývá širokou škálou krajinářských projektů- od řešení městských prostorů, historických krajinářských objektů po krajinné projekty s akcentem na ekologii a trvalou udržitelnost. Považuje za zásadní, aby příroda a krajina nebyly jen vizuální kulisa, ale živoucí organismus.     pohled porotce: Být členem poroty pro mě byla radost a taky čest. Příležitost si detailně projít všechny ateliéry po sobě, i ty krajinářské, na které jsem byla hodně zvědavá. Na studiu krajinářské architektury mi hodně záleží. Ačkoliv se jedná o obor, který se zdá čím...

*1977 CZ: Vystudovala na...

Read More

Richard Sidej, předseda poroty

CZ:   *6.6. 1972   1990 -1997 studium na  FA ČVUT. Diplomuje v ateliéru arch. Ladislava Lábuse. Od 1994 spolu s 16 bývalými studenty prof. Miroslava  Šika členem spolku Nová česká práce. 1995 při studiu spoluzakládá s kamarády z NČP Martinem Tycarem, Jurajem  Matulou a Davidem Krausem architektonický atelier Znamení čtyř. Od 1999 partner ve společnosti znamení čtyř – architekti s.r.o. Roku 1998 zakládající člen, od 2012  předseda správní rady, Nadace Židovské obce v Praze připívající m.j. k obnově židovských památek v ČR. Členem ČKA od 2001.   V ateliéru ZČ vede „řádnou denní projekci“ zaměřenou na realizace, v minulosti řadu let úmyslně veřejně nesoutěží. Část úloh logicky míří k potřebným rekonstrukcím a dostavbám /1998 budovy Židovského muzea  v Praze , 2000 rekonstrukce HOTEL 987, 2003...

CZ:   *6.6. 1972  ...

Read More