Top

Projekty

Michaela Hudečková, Ondřej Lebeda

Troja/pláň; Troja/město ateliér: Miroslav Cikán, Vojtěch Ertl   CZ: Tázali jsme se, co je Troja. Je to Trojský zámek. Baroko. Val. Řeka. Přívoz. Jsou to zvířata za ploty a spoutané víno na svazích. A pokud název leží někde v základech identity místa, po které se tážeme a kterou máme dotvářet, kde nalezneme v pražské Troji stopu antického města, jehož jméno nese? Je to stopa fyzická nebo abstraktní? Je to přírodní útvar, architektura nebo fungování společnosti? Co je tedy obrazem Troje? Co je jejím předobrazem? A co skutečně vidíme? „Údery vesel čeří vodu. Zámek tu ještě nestojí. Lodice se blíží ke břehům Ovence. Před zraky plavců se zjevuje kouzelná zřícenina starého mlýna. Jeden plavec se nakloní k druhému, sevře mu paži a očarovaně praví: „Trója! Tak...

Troja/pláň; Troja/město ...

Read More

Kristýna Vyslychová

Komunitní sportovní centrum pod Nuselským mostem ateliér: Ondřej Císler, Miroslav Pazdera *vítězný projekt OD2019   CZ: Nuselské údolí má jako svou naprostou dominantu Nuselský most, který prochází přes celé Nuselské údolí. Navrhované komunitní centrum je pojato jako solitér přímo pod Nuselským mostem s využitím ploché střechy pro podpoření střešní krajiny v území. Pro dotvoření celkového prostorového konceptu jsou doplněny nedokončené východní bloky novou zástavbou. Jako solitérní dům má jasně danou pozici vymezenou náměstím. Náměstí je zpevněné velkoformátovou dlažbou. Konstrukci centra tvoří betonový skelet, fasáda je z polykarbonátových panelů. Jednotlivé funkce jsou rozděleny do jednotlivých podlaží. Vzdělávací a volnočasové centrum je umístěno ve druhém podlaží. Ostatní patra jsou pak vyhrazena sportu. V parteru se nachází kavárna a multifunkční společenský sál. Plochá střecha je využita pro basketové hřiště,...

Komunitní sportovní centrum ...

Read More

Filip Zdvořák

Galerie Čestmíra Sušky a Arjany Shameti ateliér: Hana Seho, Jan Světlík   CZ: Součástí projektu bylo také hledání vhodného pozemku, kde bychom chtěli navrhovat. Zvolil jsem lokalitu pražského Karlína, konkrétně pozemek proluky v Pernerově ulici přímo naproti Forum Karlín. Galerii od ulice odděluje vysoká zeď, za níž se skrývá nádvoří vytvořené samotnou budovou, která ho obklopuje ze všech stran. Na dvoupodlažní budově galerie se na sebe z obou konců pozemku „koukají“ dvě věže určené pro bydlení. Pod věžemi, naproti sobě, se vchází do galerie a do sálu. V galerii jsou prostory určené pro výstavu malých i velkých instalací a obrazů – dlouhá dvoupatrová chodba osvětlena severním klidným světlem, převýšený dvoupatrový prostor a jednoduchý jednopatrový prostor. Součástí galerie je dílna a ateliér. Nachází se zde...

Galerie Čestmíra Sušky a Ar...

Read More

Anežka Vonášková

Cesta kolem Světa – lázeňský park Aurora ateliér: Vladimír Sitta, Adéla Chmelová CZ: Zadáním semestrální práce jsou úpravy parku lázní Aurora v Třeboni. Tématem řešeného úkolu je PROPOJOVÁNÍ. Propojování volné krajiny s městem i jeho atomizovaných částí. Snažím se o zrušení pomyslné bariéry mezi sportovní občanskou vybaveností a komplexem lázní. Stávající cestu mezi těmito prostory zachovávám a rekonstruuji. Doplňuji ji o vonnou alej, která bude pěším koridorem do historické části města. Další prvek, který bude spojovat město s okolní krajinou, je nová část naučné stezky kolem rybníka Svět. Pěší komunikace bude vycházkovým koridorem napojeným na stávající parkové cesty. Bude to doslova naučná stezka, protože nese všechny informace na svém povrchu. Slouží jako encyklopedie, navigace i hřiště. V parku navrhuji zátoku. Ta bude překlenuta pontony,...

Cesta kolem Světa – lázeň...

Read More

Sausan Haj Abdová

Městský nájemní dům Karlín ateliér: Michal Kuzemenský, Petra Kunarová   CZ: Cílem bylo hledání ideální dispozice bytu, hledání hranice mezi maximální hustotou města a maximálním pohodlím jeho obyvatel. Důraz kladen na exteriérové části bytů. Pavlačový dům – typologie typická pro nájemní bydlení, typická také pro Karlín – ale současně. Byt Jedna základní dispozice bytu a její multiplikace. Dva dlouhé tunely východo-západně orientované, spojené/rozdělené vrstvou ze super-bloku vestavného nábytku. Kuchyně záměrně umístěna do středu dispozice. Dvě stejně velké ložnice se stejnými okny. Dům Forma domu tvořena skládáním za sebe, zrcadlením a otočením jedné základní jednotky bytu. Velká okna prosvětlují hluboké dispozice, vytvářejí na fasádě nepravidelný řád – stejným směrem do ulice a stejným směrem do dvora. Systém skládání bytů v domě se propisuje na fasády slepými...

Městský nájemní dům Karl...

Read More

Natália Kostelníková

Edukačné centrum v Trnovanoch ateliér: Václav Girsa, Tomáš Efler, Martin Čtverák   CZ: Zadaním bolo vyriešiť hlavne funkčne budovu bývalej sušiarne chmeľu, postavenej v neogotickom štýle Franzom a Mínou Hassmanovými v roku 1908 v blízkosti mesta Žatec, v Trnovanoch. Mesto Žatec prechádzalo v poslednej dobe pozitívnymi zmenami a chuť smerovať dopredu vyjadrilo aj vypracovaním strategického dokumentu jeho rozvoja. V čom však zaostáva, je minimálne začlenenie celého regiónu do svojho plánu a začlenenie samotných obyvateľov. Nezanedbateľné sú aj sociálne problémy v meste a v regióne. Návrh by mal byť impulzom pre vytváranie príležitostí pre lokálov a ich zapájanie do dejov. Trnovany, obec, ktorú je veľmi ľahké prepojiť s mestom cyklotrasou cez Bezděkov by mohla byť súčasťou zmien a súvislého prepojovania regiónu. Príroda a množstvo zachovalých...

Edukačné centrum v Trnovanoc...

Read More

Filip Cingel

RE: Transgas ateliér: Ivan Plicka, Matyáš Sedlák   CZ: Úvodem je dlužno říci, že plánovaná demolice budov Transgasu ve mne vzbuzuje smíšené pocity. Budovy jako takové mají nepochybně své architektonické hodnoty a bylo by pěkné, je zachovat, avšak také sdílím názor ministerstva kultury, že „architektonické kvality stávající budovy nevyvažují závažné urbanistické nedostatky“. Návrh: V mé práci jsou tyto nedostatky vzaty v potaz a řešeny uzavřením celého bloku podobně, jako tomu bylo ještě v padesátých letech minulého století. Blok je dotvořen dvěma novými domy. Jedním bytovým domem, který uzavírá vzniklou proluku v ulici Vinohradské a který svou formou a vzhledem reaguje na okolní zástavbu, především pak na funkcionalistický rohový dům, a druhým domem, který je orientován do ulic Rubešovy a Římské a nebyl předmětem podrobnějšího návrhu....

RE: Transgas ateliér: Iva...

Read More

Cuong Do Van

The Bubble Ship ateliér: Miloš Florián, Lukáš Kurilla   CZ: Jaderná energie je od poloviny 20. století jedním z nejdůležitějších zdrojů elektřiny pro lidstvo. Avšak jaderná energie jako zdroj je velmi kontroverzní, především kvůli riziku havárie a radiace. Od roku 1952 až do roku 2011 se na světě odehrálo 29 nehod a incidentů. Mezi nejznámějšími a taky nejnebezpečnějšími patří Černobyl (Ukrajina) a Fukušima (Japonsko). Existuje spousta opatření, která dokážou značně eliminovat případné havárie jaderné elektrárny. Nicméně ne vždy se tomu dá zabránit a ne vždy je to zaviněno lidmi. V případě Fukušimy šlo o ničivou tsunami, která vyvolala silné zemětřesení v oblasti Tohoku. Proto by mělo lidstvo být připraveno i na případy, kdy dochází ke škodám a ztrátám na životech. Idealistický koncept „Bubble ship“ je...

The Bubble Ship ateliér: ...

Read More

Barbora Červeňová

Městský nájemní dům Karlín ateliér: Michal Kuzemenský, Petra Kunarová   CZ: Úlohou semestru bolo navrhnúť mestské nájomné bývanie na veľkej prázdnej parcele neukončeného bloku na rozhraní secesného a klasicistického Karlína. Pozemok nakukuje do križovatky troch malebných rohových domov. Akoby čakal na vyplnenie domom, ktorý bude nápadne dnešný, no tak trochu akoby tam s nimi vyrástol už dávno. Do križovatky vystrkuje iba arkier, ako zjemnenie nárožia s ambíciou využiť potenciál rohu. Rímsa domu reaguje na výšku trojice domov a hladký parter plynule nadväzuje na baldachýn stromoradia. Prispievam tak útulnu ulice. Z nej vťahujem život do vnútrobloku veľkou dierou v parteri a sprístupňujem dlhý priechod až k Foru Karlín, krytý loubím. Využívam prázdno nádvoria a otáčam do neho dej. Formuje sa tretia hmota, kompenzujúca nezastavanosť nádvoria –...

Městský nájemní dům Karl...

Read More

Dmytro Novikov

Pod Nuselským mostem ateliér: Ondřej Císler, Miroslav Pazdera   CZ: Cílem semestru bylo hledání správného urbanistického řešení pro dokončení bloků a prostoru pod Nuselským mostem a poté vypracování návrhu pro zvolenou prostorovou a programovou variantu. Obrovský prostor byl rozdělen do třech menších náměstí. Poloha a rozměry těchto náměstí byly ovlivněny různou šířkou okolních bloků a polohou pilíře mostu vůči těmto blokům. Tento nepravidelný rastr byl doplněn další hmotou, která svými proporcemi a polohou vytváří jediný urbanistický celek. Návrh se skládá ze třech budov různých typů a forem, které jsou provázané jak kompozičně, tak i provozně. První budova je umístěna jako solitér a je rozdělena do dvou částí: tržnice s pekárnou přes dvě patra a parkovací se strojem o kapacitě 84 aut. Další dvě budovy navazují...

Pod Nuselským mostem ateli...

Read More