Top

Organizace

ORGANIZACE
PRODUKCE SOUTĚŽE

| SPA (Spolek posluchačů architektury) www.spa-fa.cz

KOORDINACE

| Josef Holeček, Veronika Hušková, Eliška Chrtková, Filip Chládek

FINANCE

| Michal Liska

PR TÝM

| Filip Chládek

MANAGEMENT POROTY

| Josef Holeček, Veronika Hušková, Emma Wald

VÝSTAVA

| Eliška Chrtková, Vojtěch Rudorfer

KOORDINACE GRAFIKY A TISKU

| Filip Chládek, Veronika Hušková

KONCEPCE GRAFIKY A REALIZACE KATALOGU

| Zdeněk Růžička

MODERÁTOŘI

| Anna Blažková, Jakub Klouzek

DRAMATURGIE VYHLÁŠENÍ

| Josef Holeček, Veronika Hušková, Emma Wald

A DALŠÍ

| Všichni co se nevešli, ale přesto nám moc pomohli.