Top

Archive

Neuvirt

[embed]https://vimeo.com/209615594[/embed] 24 * ocenění poroty   CZ: Lázeňské náměstí ateliér Redčenkov & Danda   Rozlehlé náměstí Míru je nejvýznamnějším prostorem historického centra Františkových Lázní. Náměstí však nedýchá lázeňskou atmosférou. Samo místo již není součástí lázeňské procedury, ačkoliv se zde nachází Františkův pramen stojící za zrozením celého města.   Navrácení mimořádných hodnot náměstí a historického centra je spojeno s jejich začleněním do komplexní lázeňské léčby, která nespočívá jen v užívání pitné kůry v lázeňských domech, ale stejně důležité je korzování parkem, odpočinek v kavárnách v centru města, společenský kontakt s ostatními hosty, nastolení duševního klidu a zapomenutí na každodenní starosti.   Náměstí je návrhem přeměněno v prostor, který se stává vyvrcholením „městské“ části této komplexní lázeňské léčby.   Prostor náměstí je zacelen doplněním proluk a přeměnou nevhodných objektů bez veřejného parteru. Pro budovu společenského sálu je navržen nový vstup. Přiléhající...

[embed]https://vimeo.com/20961...

Read More

Poloch

[embed]https://vimeo.com/209615960[/embed] * ocenění poroty   CZ: Nejen bydlení pro Úvaly ateliér Kraus & Čančík   Úvaly jsou městem se sedmi a půl tisíci obyvateli, kde si jako ve městě nepřipadáte. Rozsáhlá kobercová zástavba a další plány na její rozšiřování, odříznutí náměstí vytíženým železničním koridorem, absence výrazné veduty a míst umožňujích ztotožnění. Řešené území bývalého cukrovaru se nachází blízko zmíněného náměstí a staví se do cesty mezi centrem a obytnými čtvrtěmi na jihu. Právě proto má velký potenciál a I z hlediska budoucího rozvoje je příležistostí pro vnesení městského charakteru do Úval. V severní části pozemku, vymezené dvěma stávajícími domy, navrhuji soubor bytovek. Vůči chaotičnosti okolního prostředí a jeho průmyslovému charakteru se snažím vymezit výraznou figurou domů semknutých do klastru a spojených společnou zelenou střechou v úrovni prvního patra, která slouží obyvatelům domů, usnadňuje...

[embed]https://vimeo.com/20961...

Read More

ateliér Novotný, Koňata, Zmek

[embed]https://vimeo.com/209564916[/embed] * ocenění poroty   CZ: Nová budova fakulty architektury Technické university v Drážďanech   Rozsáhlý campus TU prakticky v centru Drážďan je zářezem čtyřproudové komunikace rozdělen na dvě poloviny, historickou z počátku dvacátého století a poválečnou. Fakulta architektury (1200 studentů) nemá v současnosti odpovídající budovu a  působí v universální administrativní budově mimo areál, respektive na jeho okraji v novodobé, východní části.   Místo pro novou budovu bylo vybráno v pozici, kterou uvažoval velkorysý územní plán již v roce 1910. Pozemek je umístěn v blízkosti centrálního náměstí Fritz Foerster Platz na okraji původní historické části kampusu, tvořené sestavou převážně cihlových budov, mezi budovami Beyer Bau  z roku 1912 (v současnosti Fakulta pozemního stavitelství) a novou budovou centrálních poslucháren.  Úzká parcela s poměrně dramatickým terénem, se vzrostlými stromy, v současnosti částečně zastavěná provizorními objekty dílen. Soutěžní podmínky stanoví velice podrobný stavební program, navržený...

[embed]https://vimeo.com/20956...

Read More

ateliér Kuzemenský a Synek

[embed]https://vimeo.com/209564793[/embed] * ocenění poroty   CZ: Mixed use development Na knížecí   Konstrukce a dekonstrukce městského bloku je hlavním teoretickým tématem semestrální práce. Jeho výhody, nevýhody, limity, odstranění nevýhod, zkoumání klišé s blokem spojených, propojení více funkcí v bloku. Jedním z cílů zadání je zkoumání obecných vlastností městského bydlení, městského bloku, jeho velikosti, možnosti jeho nového pochopení, soudobý posun v typologii, hloubky, intenzity, měřítka a podobně. Podstatné je vyřešit celé zadané území – tedy v celé hloubce části nedokončeného vnitrobloku.   Úkolem je prověření kapacity parcely. Akademickým zadáním je maximální využití hodnoty území. Úkolem je určit hranici, kdy intenzita / hustota začíná být kontraproduktivní a snižuje hodnotu celku.   Úkolem je na řešeném území navrhnout strukturu, kde hlavním programem bude bydlení, druhou částí je standardní kancelářská / komerční či jiná veřejná funkce. Tuto část domu...

[embed]https://vimeo.com/20956...

Read More

Faktorová

[embed]https://vimeo.com/209568492[/embed] CZ: Portfolio 4D ateliér Streit & Polák   Projekt 4D si dává za cíl vyřešit častý problém přeplněného pracovního stolu věcmi, které jsou ale k práci nutné a je potřeba je mít na dosah ruky. Tento účel plní organizační deska, kterou jednoduše zavěsíte na nevyužitou zeď za stolem a všechny potřebné věci uklidíte do jednotlivých komponent na ní. Mezi nimi najdeme například pořadač na papíry, držák na tužky, krabičku na kapesníky a další. Projekt je trefně pojmenován 4D, protože za čtvrtou dimenzi je považován čas, v průběhu kterého je možné jednotlivé komponenty na desce posouvat, měnit či dokupovat a tím vytvořit pro uživatele komfortní systém v ukládání kancelářských potřeb.   Deska i komponenty jsou vyrobeny z MDF pro jeho vhodné vlastnosti, zejména obrobitelnost při výrobě. Výrobek je ponechán v...

[embed]https://vimeo.com/20956...

Read More

Gelien

[embed]https://vimeo.com/209585239[/embed] * ocenění poroty   CZ: Mixed use development Na Knížecí ateliér Kuzemenský & Synek   Lokalita Na Knížecí sa nachádza na rozmedzí nedokončeného a novovznikajúceho Smíchova. Spája svety vnútromestskej periférie a vnútroblokovej romantiky poprekrajovanej prozaickými výjavmi upadajúceho trhoviska. Stanica metra Anděl stojí medzi svetom nablýskaného centra a špinavosťou rušnej križovatky autobusovej stanice. Je to miesto nových nádejí na pokľudné životy strednej triedy a reprezentatívneho priestoru novej radnice.   Urbanistické riešenie experimentuje s prepojením dvoch umelo vytvorených osí. Prvá, realizovaná v deväťdesiatych rokoch ako predĺženie Anděla pasážou Zlatý Anděl, končí v ulici Bozděchova a naráža na dom, v súčasnosti kancelársky objekt. Druhá osa, zelený bulvár plánovaný ako súčasť developmentu Smíchov City, ústí do nevyužívaného biografiu. Návrh skúma možnosti ich prepojenia, prebúrania domov a zapojenia celého bloku do nového fungovania.   Pešie prepojenie prechádza do vnútrobloku, ktorý je zastavovaný obytnými domami s komerčným...

[embed]https://vimeo.com/20958...

Read More

Kotková

[embed]https://vimeo.com/209568049[/embed] CZ: Radiátor VIADRUS Double ateliér Tvarůžek & Fiala   Litinový radiátor Double slouží k vytápění designových interiérů, případně interiérů s vyšší koncentrací lidí jako jsou galerijní prostory, muzea, kreslírny apod. Jeho moderní tvar byl navržen v souladu s konstrukčním řešením a technologickými postupy předního evropského výrobce litinových kotlů a radiátorů společnosti VIADRUS.   Jeho klíčovou konkurenční výhodou v porovnání se současnými deskovými radiátory je využití radiátoru i mimo topnou sezónu. Horní plochy každé z desek radiátoru jsou lokálně obrobeny frézováním, díky tomu je možné se o radiátor i na delší čas pohodlně opřít či si na něj přisednout. Jednotlivá žebra radiátoru jsou tvarově identická, což pozitivně ovlivňuje nákladovost produktu.   Dalšími přednostmi tohoto řešení jsou pak kromě atraktivního designu vynikající tepelné vlastnosti a vysoká životnost zařízení. Kontura radiátoru je s ohledem...

[embed]https://vimeo.com/20956...

Read More

ateliér Jaroš – Gonzalez

[embed]https://vimeo.com/209572359%20[/embed] CZ: Foukané vánoční ozdoby   Návrh a výroba vánoční ozdoby na stromeček. Využití tradiční technologie zpracování křemičito-boritého skla, foukáním na volno nebo do formy. Zkoumání možností povrchové úpravy vánoční ozdoby.   hodnocení poroty Kolekce několika desítek vánočních ozdob, v ateliéru Jaroše a Gonzalese v podstatě neměla slabá místa a i díky „průhledné“ instalaci nás oslovila tvary, barevností, lehkostí, pestrou rozmanitostí. Černý objekt ve tvaru lustru vedle lesklé plochy odrážející průhledné bubliny, matný, jakoby zmuchlaný objekt v sousedství duhových koulí, rafinovaná uchycení. Kvalitní zadání a výsledek podpořený zdařilou spoluprací studentů s výrobcem vánočních ozdob dává předpoklady k rozvinutí možné další spolupráce. Navíc po neustálém opakování navrhování nápojového skla se otevřel nový prostor pro využití různých technologií foukání a tvarování skla. Je to určitý moment, skica, zkušenost pro navázání na dlouholetou ojedinělou...

[embed]https://vimeo.com/20957...

Read More

Křížková

[embed]https://vimeo.com/209568225[/embed] CZ: Fixace na vinné sklenky pro zrakově postižené ateliér Fišer & Nezpěváková   Porcelánový projekt vznikl v zimním semestru v ateliéru Fišer/Nezpěváková, pod odborným vedením docenta Pavla Jarkovského. Fixace na šest vinných sklenek je určena k tomu, aby zrakově postiženým zajistila stabilitu sklenic při letmém zavadění. Zároveň by měla také pomáhat definovat pozici na stole. Fixace je navržena co nejuniverzálněji pro největší průměr základny sklenky 80 mm.   Pro rozlišení jednotlivých sklenic je porcelánový stojan opatřen rozlišovacími body po levé nebo pravé straně každého z otvorů. Body jsou tvořeny jedním až třemi výstupky z odlišného materiálu. Otvor uprostřed není přímo určen pro stabilizaci, slouží spíše jako odlehčení s možností vložení lahve nebo misky.   Výhodou porcelánu je jeho hygieničnost i dostatečná váha plného střepu.     EN: Wine glasses holder for visually...

[embed]https://vimeo.com/20956...

Read More

Srnka, Houska, Čáp, Holeček, Smola, Vopalecká, Schinko, Erban, Opl, Bockschneiderová

[embed]https://vimeo.com/209616235[/embed] CZ: Všetaty ateliér Cikán   Dvě historické polabské vesnické struktury, mezi něž vstoupila železnice. Cílem projektu je zachytit rozdílný obraz Všetat a Přívor a podnítit jejich kultivovaný rozvoj. Ideovým záměrem je posílení jak vnitřních částí sídla, tak i jeho okraje, s odkazem k historickému vývoji obce a přesahem do současnosti.   I přes své odlišné charaktery vytváří Všetaty a Přívory jeden společný celek. Koncept doplňuje a rozšiřuje původní prvorepublikovou městskou promenádu, tak aby došlo k propojení obou celků, a to prostřednictvím úpravy veřejného prostoru, doplňováním zástavby i budováním konkrétních městských institucí.   Zbytek obce nacházející se mimo hlavní osu si uchovává polabský vesnický charakter. To se snaží návrh zohlednit především napojením obce na okolní krajinu skrze doplňování cest, rozvíjení opuštěných území i vytváření orientačních vertikál, včetně podpoření místa klíčového palachovského narativu.   hodnocení...

[embed]https://vimeo.com/20961...

Read More