Top

OD20

Ve dnech 17. a 18. ledna 2020 obcházela Fakultu architektury ČVUT již dvacátým sedmým rokem odborná porota soutěže Olověný Dušan, již pořádá Spolek Posluchačů Architektury. Jako každým rokem je cílem především přinést nezávislý pohled na výuku oborů Architektura, Krajinářská architektura a Design na fakultě.
 
Mottem letošního ročníku je pak ZVNĚJŠKU – DOVNITŘ – VEN, jehož záměrem je důsledně a pokorně vyslechnout porotu zvenčí, která umožní analyzovat výsledky uvnitř a následně skrze diskuzi otevřít rozpravu o výuce architektury i směrem ven, a to nejen o jejím způsobu, ale především o tématech ateliérových zadání či formách závěrečné prezentace. 
 
V rámci dvoudenního maratonu letos obě poroty vyhlásily nominace celkem večtyřech kategoriích: Architektura-jednotlivci, Architektura-ateliéry, Design-jednotlivci, Design-ateliéry.
 
Porota pro obor Architektura zasedla v letošním roce ve složení: Alena Mičeková (předsedkyně poroty), Eliška Černá, Jana Kostelecká, Pavel Nasadil a Emil Přikryl. Nominace byly vyhlášeny v následujícím složení: 
 
Architektura – jednotlivci: 
 
Adam Bujok – Knihovna Prachatice (Ateliér Redčenkov & Danda)
Martin Kuncl – Horní Chobolice (Ateliér Sitta & Chmelová)
Jonáš Mikšovský – Tiskařský dům (Ateliér Císler)
Sabína Martináková – Obytný památník / Paralely (Ateliér Kordík & Jelínek)
Sára Roeselová – Hradební okruh (Ateliér Redčenkov & Danda)
Tatiana Šebová – Pofel (Ateliér Novotný & Koňata & Zmek)
Anežka Vonášková a Jakub Daniel – Florencie, Parco delle Muse (Ateliér Sitta & Chmelová)
 
Architektura – ateliéry: 
 
Ateliér Císler & Pazdera (Commoning)
Ateliér Kordík & Jelínek (Pod mostom)
Ateliér Kuzemenský & Kunarová (Bydlení u Grébovky)
Ateliér Novotný & Koňata & Zmek (Humpolec)
Ateliér Redčenkov & Danda (Prachatice – Obraz města)
Ateliér Sitta & Chmelová (Česká Lípa – Škroupovo náměstí, Florence – A New Boboli, Horní Chobolice – nová krajina vína, Písek – mezimostí na řece Otavě, Vyšehrad – zahrada dětí u Jedličkova ústavu)
 
V oboru Design pak rozhodovala porota ve složení Eva Eisler (předsedkyně poroty), Vít Jakubíček a Oldřich Sládek následovně: 
 
Design – jednotlivci:
 
Vít Bednář – Pietní místo u cesty (Jaroš & Bednář)
Lucie Horáková – Váza (Streit & Polák)
Klára Janypková – Nádoba na vodu (Fišer & Nezpěváková)
Tereza Kůrková – Váza na květiny (Fišer & Nezpěváková)
Eliška Luhanová – Lapovací stroj (Tvarůžek & Blaha)
Martina Zachrlová – Váza (Streit & Polák)
 
Design – ateliéry: 
 
Ateliér Streit & Polák (Návrh sklěnené vázy nebo mísy, Návrh instalace výstavy)
Ateliér Karel & Šafařík (Fenomén ztráty, Sklo)
 
Výstavu včetně nominovaných projektů je možné na Fakultě architektury ČVUT shlédnout do pátku 21.1.2019. V následujících týdnech pak bude probíhat představování jednotlivých nominovaných na FB, IG a webu Spolku posluchačů architektury. 
 
Soutěž Olověný Dušan jako již tradičně vyvrcholí galavečerem s vyhlášením vítězů soutěže, který se bude konat 5. března ve víceúčelovém sálu Centra pro současné umění DOX. Podrobné pozvánky i informace k zakoupení vstupenek budou průběžně oznamovány na webu, FB i IG SPA.